Вiддiл інформаційної політики

Про відділ інформаційної політикиНачальник відділу - Глаговська Наталія Степанівна

Старший інспектор відділу - Міуский Олексій Олександрович

Інспектор відділу - Кінах Павло Анатолійович

 1. Загальні положення
 • Відділ інформаційної політики (далі – відділ) утворюється Червоноградської міської ради та підпорядковується заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та Червоноградському міському голові.
 • У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інформаційної політики України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної і міської рад, виконавчого комітету Червоноградської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
 • Діяльність відділу здійснюється згідно з річним планом Червоноградської міської ради та планами роботи відділу на місяць.

 

 1. Основні завдання
 • Висвітлення діяльності виконавчого комітету та міської ради на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради, у засобах масової інформації, соціальних мережах, проведення  їх моніторингу.
 • Забезпечення технічної підтримки, розробки, наповнення офіційного сайту Червоноградської міської ради та інших додатків і програм.

 

 1. Функції
 • Забезпечує інформаційну підготовку проведення робочих зустрічей, урочистих заходів міської ради і виконавчого комітету, сесій міської ради та засідань виконавчого комітету.
 • Здійснює підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень сесії міської ради та рішень виконавчого комітету з питань інформаційної політики.
 • Розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію міського голови і міської ради із засобами масової інформації.
 • Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації усіх форм власності та утвердженню свободи слова;
 • Координує висвітлення діяльності виконкому та міської ради на офіційному веб - сайті Червоноградської міської ради, у засобах масової інформації, соціальних мережах.
 • Створює власні медійні матеріали; організовує інтерв'ю, прес – конференції, брифінги з фахівцями з суспільно-актуальних питань; відповідає на публікації у ЗМІ та соціальних мережах;
 • Готує матеріали до доповідей міського голови відповідно до компетенції міського голови.        
 • Забезпечує організацію та проведення інформаційних, просвітницьких та комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування населення щодо реалізації державної, регіональної та міської політики.
 • Координує діяльність КП «Радіостудія «Новий двір».
 • Забезпечує адміністрування та технічну підтримку  офіційного сайту Червоноградської міської ради, геоінформаційної системи м. Червонограда.
 • Розробляє додатки, чат – боти для покращення відкритості, прозорості роботи Червоноградської міської ради.
 • Розробляє та запроваджує додаткові сервіси для оновлення та модернізації офіційного сайту Червоноградської міської ради.
 • Розробляє технічні завдання для створення систем захисту інформації на офіційному сайті Червоноградської міської ради.
 • Організовує і проводить заходи із створення, модернізації, тестування, оперативного відновлення функціонування систем захисту інформації.
 • Створює і зберігає архівні і резервні копії сайту, додатків та сервісів Червоноградської міської ради.
 • Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 • Забезпечує доступу кожного до інформації.
 • Забезпечує рівні можливості щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.
 • Створює умови для формування інформаційного суспільства.
 • Забезпечує відкритість та прозорість діяльності суб'єктів владних повноважень.
 • Створює інформаційні системи і мережі інформації.

 

 1. Права та обов’язки
 • Брати участь у нарадах, засіданнях колегіальних органів, що проводяться у виконавчих органах Червоноградської міської ради при обговоренні питань, що належать до компетенції відділу.
 • Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів ради та у підпорядкованих установах відповідну статистичну інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на  відділ функцій.

 

 1. Керівництво
 • Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
 • Начальник відділу:
  • Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу.
  • Вирішує питання взаємодії відділу з виконавчими органами Червоноградської міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.
  • Забезпечує дотримання у відділі Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради
 • Начальник відділу несе персональну відповідальність:
  • За виконання відділом завдань, передбачених цим Положенням, та посадовими інструкціями працівників відділу.
  • За стан трудової дисципліни у відділі

 

 1. Організація роботи
 • Роботу відділу організовує начальник відділу.

 

 1. Взаємовідносини (зв’язки) з іншими організаціями та установами
 • Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Червоноградської міської ради, депутатами, постійними комісіями, іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.