Юридичний відділ

Про відділАдреса: 80100, м.Червоноград, вул. Шевченка,19, Львiвської обл., тел. (03249) 3-82-48


Начальник вiддiлу: Цюпа Вiталiй Петрович


Заступник начальника відділу: Лiнинська Тетяна Василiвна тел. (03249) 3-25-76
Головний спеціаліст: Коблик Любомир Андрiйович тел. (03249) 3-82-48
Спеціаліст І категорії: Душна Марія Іванівна 


Режим роботи вiддiлу: Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднi днi – субота, недiля


Юридичний відділ (далі Відділ) утворюється рішенням Червоноградської міської ради

Основним завданням юридичного вiддiлу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів виконавчим комітетом Червоноградської міської ради та його працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Червоноградської міської ради та її виконавчого комітету в судах.


Функцiї вiддiлу:

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь в реалізації державної правової політики в сфері місцевого самоврядування; 

-  бере участь у забезпеченні правильного застосування законодавства у виконавчому комітеті та апараті Червоноградської міської ради;

-  координує роботу та бере участь у розробленні проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування Червоноградської міської ради;

-  перевіряє відповідність законодавству України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис керівника виконавчого комітету Червоноградської міської ради, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів, за результатами перевірки у разі виявлених невідповідностей, готує правові висновки;

-  у разі виявлення, з метою приведення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування Червоноградської міської ради та їх посадових осіб у відповідність до законодавства, інформує міського голову про необхідність вжиття заходів  для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

-   разом із заінтересованими виконавчими органами Червоноградської міської ради узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд міському голові  для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів;

-   розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування Червоноградської міської ради та їх посадових осіб, готує пропозиції та зауваження до них;

-     організовує претензійну та позовну роботу;

-  представляє, у встановленому законодавством порядку, інтереси виконавчого комітету Червоноградської міської ради в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правовому оцінку претензіям, що пред’явлені виконавчому комітету Червоноградської міської ради,  з питань порушення майнових прав і законних інтересів.

- організовує роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради;

-   подає пропозиції міському голові про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові органу виконавчої влади письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

-  здійснює методичне керівництво правовою роботою в виконавчому комітеті та апараті Червоноградської міської ради, на підприємстві, що належить до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівництва щодо її поліпшення,

- визначає разом із заінтересованими виконавчими органами потребу в юридичних кадрах підприємств, що належить до сфери управління Червоноградської міської ради;

-  роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції виконавчого комітету та Червоноградської міської ради, а також за дорученням міського голови та керуючого справами виконавчого комітету розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

-  здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників виконавчих органів ради;

-  забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Червоноградської міської ради та її виконавчого комітету в судах та інших органах.

Приєднані файли