Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи

Про відділ80100 Червоноград, пр. Шевченка,19

Начальник вiддiлу - Васько Iван Романович 

каб.208, тел. (03249) 3-18-50

E-mail: ns78@ukr.net

Головний спецiалiст - Мисак Іван Миколайович

каб. 205 тел. (03249) 3-84-33

https://www.facebook.com/viddil.ns

Режим роботи вiддiлу: Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднi днi – субота, недiля


Основними завданнями вiддiлу є: 

 1. Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснення функцій робочого органу (секретаріату) такої комісії.
 2. Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту Червоноградської міської ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням.
 3. Розроблення та подання на затвердження планів діяльності Червоноградської міської ланки територіальної підсистеми, інших планів у сфері цивільного захисту, здійснення контролю за їх виконанням.
 4. Розроблення проектів регіональних (місцевих) програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення моніторингу їх реалізації.
 5. Організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику.
 6. Забезпечення створення і належного функціонування місцевих систем оповіщення цивільного захисту.
 7. Забезпечення здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.
 8. Підготовка пропозицій щодо утворення регіональних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням.
 9. Здійснення методичного керівництва щодо утворення та функціонування міських спеціалізованих служб цивільного захисту та формувань цивільного захисту, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням.
 10. Надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей.
 11. Організація навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
 12. Організація підготовки органів управління та сил цивільного захисту Червоноградської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ до дій за призначенням.
 13. Координація діяльності навчально-консультаційного пункту в м. Червонограді, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Львівській області, погодження робочих навчальних програм з функціонального навчання у сфері цивільного захисту.
 14. Здійснення контролю за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту.
 15. Забезпечення виконання законодавства з питань оборонної та мобілізаційної роботи, організацію планування і здійснення заходів спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, організацію, координацію, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення органів виконавчої влади міста на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого функціонування в цих умовах.
 16. Організація планування,  розроблення  і  проведення заходів з мобілізаційної  підготовки  та  мобілізації,  у   тому   числі   з переведення  відповідної  сфери управління,  галузі  національної економіки чи території адміністративно-територіальної  одиниці  на роботу  в  умовах  особливого  періоду  та здійснює контроль за їх виконанням.c.     
 17. Здійснення  контролю  за  веденням  обліку заброньованих військовозобов’язаних,  забезпечує подання відповідної звітності,  подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.
 18. Здійснення контролю за виконанням законодавства про військовий обов’язок посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами.
 19. Сприяння у підготовці молоді до військової служби, проведення призову на строкову військову службу.
 20. Забезпечення в межах повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці та здійснення контролю за її збереженням.
 21. Здійснення контролю за додержанням чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони довкілля.
 22. Здійснення заходів радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.
 23. Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту для подання їх ДСНС України.
 24. Підготовка пропозицій щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління, а також тих, що знаходяться у приватній власності, до категорії цивільного захисту та надання їх переліку на затвердження у встановленому порядку.
 25. Визначення потреби та організація завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
 26. Організація та здійснення заходів з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 27. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.
 28. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організація його укриття.
 29. Підготовка рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.
 30. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.
 31. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд.
 32. Підтримання у готовності пункту управління Червоноградської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, забезпечення їх обладнання засобами управління.
 33. Розроблення та вжиття заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період.