ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Червоноградського міського голови

 

 

 

 

 

31.10.2022

                        м.Червоноград

242-р

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення річної інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

         Керуючись статею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статі 10 Закону України від 16.07.1999 р. „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІУ, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 „Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань” та з метою встановлення достовірних даних наявності товарно-матеріальних цінностей:

 

  1. Провести річну інвентаризацію основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових документів, бланків суворої звітності, матеріальних цінностей, що прийняті на відповідальне зберігання, розрахунків станом на 1 листопада 2022 року.

 

  1. Створити інвентаризаційну комісію в складі:

 

Тимчишин Георгій Ростиславович- керуючий справами виконавчого комітету,

                                                             голова комісії.

Назарчук Надія Степанівна          - начальник відділу фінансування та  бухгалтерського

                                                           обліку, головний бухгалтер, член комісії.      

Лінинська Тетяна Василівна        -заступник начальника юридичного відділу, член     

                                                          комісії.

 

  1. Створити робочі інвентаризаційні комісії в складі:

 

Виконавчий комітет Червоноградської міської ради:

 

Мартенс Тетяна Олексіївна         -  начальник загального відділу,  голова комісії.

Піскунова Мар’яна Михайлівна - головний спеціаліст  відділу економіки, член комісії.

Омелюх Галина Степанівна        - головний спеціаліст  загального відділу, член

                                                         комісії.

 

Соснівський старостинський округ, Гірницький старостинський округ,

Сілецький старостинський округ:   

 

Скрипка Андрій Васильович       - головний спеціаліст  загального відділу,  голова

                                                          комісії.

Красуляк  Любов Юріївна           - головний спеціаліст  управління житлово-

                                                          комунального господарства, член комісії

Козюк Лілія Іванівна                   - спеціаліст І категорії загального відділу, член комісії.

 

  Межирічанський старостинський округ, Острівський старостинський округ,

Волсвинський старостинський округ, Поздимирський старостинський округ:

                                                        

Лахтюк Михайло Васильович      - спеціаліст І категорії загального відділу,  голова

                                                          комісії.

Волоско Мар’яна Євгенівна         -  головний спеціаліст Служби містобудівного    

                                                           кадастру  управління містобудування та 

                                                           архітектури, член комісії.

Жук Галина Степанівна                - спеціаліст І категорії управління житлово-

                                                          комунального господарства, член комісії

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців:

 

Загорська Наталя Григорівна       - начальник  організаційного відділу, голова комісії.

Скрипка Андрій Васильович        - головний спеціаліст  загального відділу, член

                                                           комісії.

Дудик Любов Іванівна                  - спеціаліст І категорії  відділу фінансування та

                                                       бухгалтерського обліку, член комісії.

 

Управління  містобудування та архітектури:

 

Толмачова Інна Миколаївна        - начальник  архівного відділу, голова комісії. 

Мазник Наталія Ярославівна       - спеціаліст І категорії управління містобудування                             

                                                          та  архітектури, член комісії.

Скрипка Андрій Васильович       - головний спеціаліст  загального відділу,

                                                          член комісії.

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи:

 

Думич Андрій Степанович             -начальник управління житлово-комунального

                                                            господарства, голова комісії.

Сивенька Тетяна Павлівна            - головний спеціаліст управління містобудування

                                                           та архітектури, член комісії.

Черкас Наталія Мирославівна       - головний спеціаліст   відділу фінансування та

                                                       бухгалтерського обліку, член комісії.

 

Архівний відділ:

 

Гаврилюк Валерій Іванович        - начальник  відділу  молоді та спорту,  голова комісії.

Скрипка Андрій Васильович       - головний спеціаліст загального відділу, член комісії.

Дудик Любов Іванівна                 - спеціаліст І категорії  відділу фінансування та

                                                     бухгалтерського обліку, член комісії.

 

Відділ реєстрації:

 

Паляниця Марія Степанівна         - начальник  відділу Державного реєстру виборців, 

                                                             голова комісії.  

Лахтюк Михайло Васильович      - спеціаліст І категорії загального відділу, член

                                                            комісії.

Лемеха Віталій Романович            - спеціаліст І категорії  відділу  економіки , член

                                                            комісії.

 

 

Центр надання адміністративних послуг:

 

Думич Андрій Степанович                -начальник управління житлово-комунального

                                                                господарства, голова комісії.

Гейда Олександра Володимирівна - начальник відділу у справах дітей, член комісії.  Скрипка Андрій Васильович            - головний спеціаліст  загального відділу, член

                                                               комісії.

 

Відділ земельних відносин:

 

Волоско Мар’яна Євгенівна        -  головний спеціаліст «Служби містобудівного    

                                                           кадастру»  управління містобудування та 

                                                           архітектури, голова комісії.

Козюк Лілія Іванівна                   - спеціаліст І категорії загального відділу, член комісії.

Микитюк Зіновія Іванівна           - заступник начальника відділу фінансування та

                                                          бухгалтерського обліку, член комісії.

 

4.Для проведення інвентаризації виборчих скриньок і програмно-апаратних

комплексів систем відеоспостереження, що знаходяться на позабалансовому обліку, створити інвентаризаційну комісію в складі:

 

Орлова Ореста Ярославівна       - начальник  відділу  економіки, голова комісії.

Шкіль Ганна Василівна            - спеціаліст І категорії відділу ведення Державного

                                                        реєстру  виборців, член комісії.  

Лемеха Віталій Романович         - спеціаліст І категорії  відділу  економіки , 

                                                        член комісії.                      

  1. Матеріально-відповідальним особам підготувати товарно-матеріальні цінності до підрахунку.
  2. Інвентаризаційним комісіям приступити до роботи 1 листопада 2022 року і закінчити 25 листопада 2022 року. Матеріали інвентаризації подати на затвердження до 30 листопада 2022 року. Результати інвентаризації розглянути центральною інвентаризаційною комісією та відобразити у бухгалтерському обліку за станом на 1  грудня 2022 року.
  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

В.о. міського голови 

(підпис)

Дмитро БАЛКО

Номер розпорядження 242
Дата прийняття розпорядження 2022-10-31
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
№242-р від 31.10.2022.rtf
Поширити: