ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Червоноградського міського голови

 

 

 

 

 

27.08.2021

                     м.Червоноград

                                       № 112-р

 

 

 

 

 

 

 

 

Про зміни до Положення про облікову політику  на 2021р. виконавчого комітету Червоноградської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

      Керуючись ст.42 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»,  вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ вiд 26.01.2011р. № 59, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi (далi - НП(С)БО), наказу МФУ вiд 31.12.2013р. № 1203 “Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку в державному секторi”, з метою органiзацiї ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi:

  1. Внести такі зміни до пукту 2.2 Положення про облікову політику на 2021р.:

Документацію щодо землеустрою та містобудування незалежно від вартості обліковувати на рахунку 1018 «Інші основні засоби». 

          Документацію, яка передана внаслідок реорганізації громади і обліковувалась на рахунку 1018 «Інші основні засоби»,  зарахувати на облік на рахунок 1018 «Інші основні засоби».

  1.   Зміни діють із січня 2021 року.
  2.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на   заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  МИСАКА М.І.

      

 

Міський голова 

                            (підпис)

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ 

Номер розпорядження 112
Дата прийняття розпорядження 2021-08-27
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
№112-р від 27.08.2021.rtf
Поширити: