ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

21.02.2023         

м.Червоноград

28

 

Про внесення змін до  Порядку відшкодування витрат за поховання Захисників та  Захисниць державного суверенітету та територіальної цілісності України, які загинули/померли під час виконання заходів, спрямованих на забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, розпочатою 24.02.2022

 

 

     

Керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом  України  “Про  поховання та похоронну справу”,  з метою вшанування Захисників та Захисниць державного суверенітету та територіальної цілісності України, які загинули/померли під час виконання заходів, спрямованих на забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, виконавчий комітет Червоноградської міської ради

 

ВИРІШИВ:

         

  1. Внести зміни до Порядку відшкодування витрат за поховання Захисників та Захисниць державного суверенітету та територіальної цілісності України, які загинули/померли під час виконання заходів, спрямованих на забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, затвердженого рішенням виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 26.04.2022 № 65 (далі – Порядок), а саме:
    • пункт 2 Порядку викласти в новій редакції:

   “Порядок визначає механізм фінансування та використання коштів бюджету Червоноградської  міської територіальної громади на здійснення витрат  за поховання Захисників та  Захисниць державного суверенітету та територіальної цілісності України, які загинули/померли під час виконання заходів, спрямованих на забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, учасників бойових дій АТО (ООС), військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом, військовослужбовців, призваних на військову службу за мобілізацією (далі - поховання  Захисників / Захисниць України)”;

 

1.2. в пункті 3 Порядку  після  слів   “Червоноградським    районним

територіальним центром комплектування та соціальної підтримки” додати:

          “у  м. Червонограді, були військовослужбовцями сил територіальної оборони

(в/ ч А 7075)”;

       1.3. змінити додаток до Порядку, виклавши його в новій редакції, що додається.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності    виконавчих органів ради  Коваля В.С.

 

 

 

 

 

 

Міський голова  

 (підпис)

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

                                                   

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

                                                         до рішення  виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

                                    _____________  № ____

Додаток

                                                                                          до Порядку відшкодування витрат за поховання Захисників та

                                                                                          Захисниць державного суверенітету та територіальної

                                                                                          цілісності України, які загинули/померли під час виконання

                                                                                          заходів, спрямованих на забезпечення оборони України у   

                                                                                          зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти            

                                                                                          України, розпочатою 24.02.2022

 

Договір  № ___

               про відшкодування за надання  ритуальних послуг з поховання    Захисників/Захисниць України

«____ »__________ 20___ року         м. Червоноград

Виконавець ритуальних послуг___________________________________________, який діє на підставі__________________________________________________________ , в особі_____________________________________________________________________, з однієї сторони та Управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради (надалі – Управління), в особі начальника __________________________, яке діє на підставі Положення про управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

  1. Предмет Договору

 

1.1. Відшкодування витрат в сумі ________ за поховання Захисника/Захисниці України  _________________________________________________________________________.

1.2. Взаємовідносини між Управлінням та виконавцем ритуальних послуг  регулюються Конституцією України, Законами України “Про поховання та похоронну справу”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, рішенням Червоноградської міської ради  про бюджет Червоноградської міської територіальної громади  на відповідний рік, іншими нормативно-правовими актами та цим Договором.

  1. Обов'язки сторін

2.1.  Виконавець ритуальних послуг зобов'язується :

               -  надати ритуальні послуги щодо поховання Захисника/Захисниці України;   

- подати Управлінню розрахунок вартості ритуальних послуг, акт виконаних робіт, копію свідоцтва про смерть Захисника/Захисниці України, інші документи,  за потреби.

2.2.  Управління зобов' язується провести відшкодування за надані ритуальні послуги, в межах кошторисних призначень, згідно Договору, акту виконаних робіт та розпорядження Червоноградського міського голови,. За відсутності кошторисних призначень подати до фінансового управління додаткову потребу в коштах  для проведення відшкодування  за надання ритуальних послуг.

      

  1. Відповідальність сторін

3.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України.

3.2. Управління не несе відповідальності за несвоєчасну оплату у разі затримки бюджетного фінансування та затримки перерахування коштів органом Державної казначейської служби України.

3.3.  Сторони зобов'язуються вирішувати всі спірні питання, що виникають при виконанні умов Договору, шляхом переговорів.

 

  1. Термін дії договору

 

 Цей Договір набирає чинності з дати підписання та діє до закінчення поточного бюджетного року, а в частині виконання зобов’язань  - до повного та належного їх виконання Сторонами за цим Договором. 

 

  1. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення цього Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, вибухи, воєнні дії тощо).         

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з наданням підтвердних документів про настання форс-мажорних обставин, виданих уповноваженим органом.

 

   Юридичні адреси сторін: 

Управління праці та                                      Суб’єкт господарювання - виконавець

соціального захисту населення                   ритуальних послуг

Червоноградської міської ради                      _________________________________                     

вул.Сокальська, 1                                          __________________________________

м.Червоноград                                                __________________________________

Червоноградського району                            __________________________________

Львівської області                                          __________________________________

ЄДРПОУ 25258142                                          __________________________________

р/р UA808201720344200063000021478             __________________________________      

ГУДКСУ у Львівській області                       __________________________________

МФО 820172                                                             __________________________________

Начальник управління   ___________            __________________________________

                                      (підпис)     ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер рішення 28
Дата прийняття рішення 2023-02-21
Чинність Чинне
Галузь Комунальне господарство
Приєднані файли:
Поширити: