ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2022

                          м. Червоноград

179

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Про встановлення тарифiв комунальному підприємству

«Червоноградводоканал» на послуги з централізованого

водопостачання  та  централізованого   водовiдведення

на 2023 рік із структурою

 

             Керуючись  ст. 28 Закону України  від 21.05.1997 № 280/97-ВР  «Про мiсцеве самоврядування в Українi»,  Законом України вiд 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово - комунальнi послуги», Законом України  від 10.01.2002 № 2918-ІІІ  «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядком формування тарифiв на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення, затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України вiд 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги, поданих для їх встановлення», Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір змiни цiн/тарифiв на комунальнi послуги з обґрунтуванням такої необхiдностi», враховуючи звернення комунального підприємства «Червоноградводоканал» від 07.12.2022    № 1287, з  метою приведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення, виконавчий комiтет  Червоноградської мiської ради

 

ВИРIШИВ:

1.Встановити комунальному підприємству «Червоноградводоканал» тарифи  на 2023 рік із структурою, наведеною в   додатку у  розмірі :

  • на послугу з централізованого водопостачання – 24,18 грн./м3 (з ПДВ);
  • на послугу з централізованого водовідведення – 19,45 грн./м3 (з ПДВ).

 

 

2.Комунальному підприємству «Червоноградводоканал» у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2023 рік у дію, повідомити про це споживачів, з посиланням на дане рішення.

 

3.Рішення  виконавчого  комітету  Червоноградської  міської  ради  від 21.12.2021 № 189 «Про корегування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Червоноградводоканал», вважати таким, що втратило чинність.

 

4.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Балка Д.I.

 

 

Мiський  голова                           (підпис)                                 Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

                                                                                                                                                                       Додаток

                                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                                      Червоноградської міської ради

                                                                                      від 20.12.2022179

 

Структура тарифів комунального  підприємства «Червоноградводоканал» 

          на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення

на 2023 рік

№ з/п

Показник

Централізоване водопостачання,

грн/куб. м

Централізоване водовідведення, грн/куб. м

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

18,92

15,22

1.1

прямі матеріальні витрати,  зокрема:

8,41

3,62

1.1.1

покупна вода/ послуги сторонніх підприємств з очистки стоків

0,00

0,00

1.1.2

покупна вода у природному стані

0,00

0,00

1.1.3

електроенергія

7,13

3,40

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

1,28

0,22

1.2

прямі витрати на оплату праці

3,79

6,57

1.3

інші прямі витрати,  зокрема:

3,06

2,23

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,79

1,37

1.3.2

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із  наданням послуги

0,48

0,59

1.3.3

інші прямі витрати

1,79

0,27

1.4

загальновиробничі витрати

3,66

2,80

1.4.1

витрати на оплату праці

1,93

1,57

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,41

0,33

1.4.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

0,11

0,09

1.4.4

видатки, пов’язані зі сплатою податків та зборів

0,62

0,32

1.4.5

інші витрати

0,59

0,48

2

адміністративні витрати

1,23

0,99

2.1

витрати на оплату праці

0,92

0,74

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,20

0,16

2.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів

0,0014

0,0012

2.4

інші витрати

0,12

0,09

3

Витрати на збут

0,00

0,00

3.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,00

0,00

3.3

амортизація  основних виробничих засобів та нематеріальних активів

0,00

0,00

3.4

інші витрати

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості

20,15

16,21

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

8

Планований прибуток

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток,  зокрема:

0,00

0,00

8.2.1

дивіденди

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

8.2.4

інше використання  прибутку

0,00

0,00

9

Тариф без ПДВ

20,15

16,21

10

Тариф з ПДВ

24,18

19,45

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комiтету                             (підпис)                     Георгій    ТИМЧИШИН

Номер рішення 179
Дата прийняття рішення 2022-12-20
Чинність Чинне
Галузь Комунальне господарство
Приєднані файли:
№179.rtf
Поширити: