ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

Львiвської областi
В И К О Н А В Ч И Й К О М I Т Е Т

Р I Ш Е Н Н Я

30.11.2020 м. Червоноград № 159

Про надання дозволу на переведення
житлових квартир у нежитловi
примiщення

Розглянувши заяви громадян Грушевського Iгоря Володимировича, власника житлової квартири № 1 на проспектi Шевченка, 22 та Мартихiва Романа
Богдановича , власника житлової квартири № 48 на проспектi Шевченка, 16 в м. Червоноградi, про надання дозволу на переведення вищевказаних житлових
квартир в нежитловi примiщення з метою їх реконструкцiї пiд магазини непродовольчих товарiв, керуючись Законом України „Про мiсцеве
самоврядування в Українi”, Порядком переведення житлових примiщень (квартир) i житлових будинкiв (або їх частин) в нежитловi та навпаки в м.
Червоноградi, м. Соснiвцi та смт. Гiрник, затвердженим рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2013 року № 529, та враховуючи
висновки постiйно дiючої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради

ВИРIШИВ:
1. Надати дозвiл :
1.1. громадянину Грушевському Iгорю Володимировичу на переведення власної двокiмнатної житлової квартири № 1 в житловому будинку № 22 на
проспектi Шевченка в м. Червоноградi ( загальною площею 43,9м 2 ) в нежитлове примiщення з метою її реконструкцiї пiд магазин непродовольчих товарiв .
1.2. громадянину Мартихiву Роману Богдановичу на переведення власної трикiмнатної житлової квартири № 48 в житловому будинку № 16 на проспектi
Шевченка в м. Червоноградi ( загальною площею 61,9м 2 ) в нежитлове примiщення з метою її реконструкцiї пiд магазин непродовольчих товарiв .
2. Доручити управлiнню мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ознайомити громадян Грушевського I.В. та Мартихiва Р.Б. з

Порядком переведення житлових примiщень (квартир) i житлових будинкiв ( або їх частин ) в нежитловi та навпаки в м. Червоноградi, м. Соснiвцi та смт. Гiрник,
затвердженим рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2013 р. № 529.
3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на першого заступника
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д. I.

Мiський голова (пiдпис) А.ЗАЛIВСЬКИЙ

Номер рішення 159
Дата прийняття рішення 2020-11-30
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
2006_1615818975.doc
Поширити: