ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

Львiвської областi

В И К О Н А В Ч И Й    К О М I Т Е Т

Р I Ш Е Н Н Я

25.03.2021

м.Червоноград

48

 

 

 

 

 

 

 

 

Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей дошкільного, шкiльного вiку

 

 

 

 

 

 

               

 

Керуючись  ст. 32 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», ст.66 Закону України «Про освiту», ст.8 Закону України «Про повну загальну середню освiту», ст. 18 Закону України «Про дошкільну освіту», вiдповiдно до Порядку ведення облiку дiтей дошкiльного, шкiльного вiку та учнiв, затвердженого  Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення облiку дiтей дошкiльного, шкiльного вiку та учнiв», з метою створення умов для здобуття вихованцями дошкiльної освiти, забезпечення здобуття дiтьми шкiльного вiку та учнями загальної середньої освiти виконавчий комiтет Червоноградської мiської  ради

 

ВИРIШИВ:

         

 1. Органiзувати ведення облiку дітей дошкільного та шкiльного вiку, якi проживають на територiї Червоноградської мiської ради, шляхом створення та постiйного оновлення реєстру даних про них.
 2. Визначити вiддiл освiти Червоноградської мiської ради уповноваженим органом, що організовує роботу з обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних на підставі отриманої інформації від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів дошкільної та загальної середньої освіти про кількість дітей дошкільного та шкільного віку.
 3. Відділу реєстрації Червоноградської міської ради (Голько В.І.), керівнику КП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Червонограда» (Ярмола А.П.) постійно оновлювати та надавати до відділу освіти Червоноградської міської ради інформацію про кількість дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на території Червоноградської міської ради.
 4. Відділу у справах дітей виконавчого комітету Червоноградської міської ради (Гейда Л.В.) спільно з Червоноградським районним відділом поліції (Цар Р.Я.) вживати заходів щодо захисту прав дітей на здобуття повної загальної середньої освіти, запобігання дитячій бездоглядності.
 5. Затвердити:

5.1. Склад робочих груп для виконання роботи, пов’язаної з облiком  дiтей дошкільного та  шкiльного вiку, згiдно з додатком 1.

      5.2. Заходи з облiку дiтей дошкільного та шкiльного вiку та учнiв, згiдно з

додатком 2.

 1. Вiддiлу освiти за участю робочих груп забезпечити щорiчний облiк дiтей дошкільного та шкiльного вiку вiдповiдно до Порядку ведення облiку дiтей дошкiльного, шкiльного вiку та учнiв.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рiшення виконавчого комiтету вiд 18.06.2020  року № 94 «Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей шкiльного вiку».
 3. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Земницьку Н.М.

 

 

 

Мiський голова 

(підпис)

Андрій ЗАЛIВСЬКИЙ

                                                                                               

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 1

                                                                                       до рiшення виконавчого комiтету

                                                                 від  25.03.202148

 

Робочi групи

з облiку дiтей дошкiльного та шкiльного вiку

 

Робоча група № 1

 1. Гейда Леся Володимирiвна – голова групи, начальник вiддiлу у справах  дiтей 

                                                                  виконавчого комітету Червоноградської мiської ради;

 1. Живило Надiя Петрiвна –  заступник голови, старший iнспектор вiддiлу

                                                                   реєстрацiї виконавчого комітету Червоноградської

                                                                   міської ради;

3.Дмитришин Тетяна Володимирiвна – секретар групи, директор IРЦ;          

 1. Вiнтоняк Марiя Степанiвна  – секретар групи, заступник директора ЧЗШ № 1;
 2. Лобай Володимир Петрович – член групи, директор ЧЦСС;
 3. Футрук Наталiя Iванiвна –  член групи, заступник директора ЧЗШ № 2;
 4. Вовчак Надiя Федорiвна –   член групи, заступник директора ЧНВК № 3;
 5. Садiвська Людмила Володимирiвна – член групи, заступник директора ЧЗШ № 4;
 6. Паук Алла Олексiївна –   член групи, заступник директора ЧЗШ № 5;
 7. Єгорова Лариса Михайлiвна – член групи, заступник директора ЧСШ № 8;
 8. Майко Надія Ярославівна – член групи, заступник директора ЧЗШ № 9;
 9. Гуменюк Свiтлана Михайлiвна –   член групи, заступник директора ЧНВК № 10;
 10. Пянило Оксана Володимирiвна  –   член групи, заступник директора ЧЗШ № 11;
 11. Галабурда Оксана Володимирівна –   член групи, заступник директора ЧЗШ № 12;
 12. Романик Наталiя Василiвна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 1;
 13. Жук Зоряна Романівна –   член групи, вихователь-методист ЗДО № 2;
 14. Малицька Оксана Володимирівна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 7;
 15. Дмитрук Наталiя Валерiївна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 9;
 16. Бучинська Тетяна Михайлiвна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 10;
 17. Сокiл Наталiя Зiновiївна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 12;
 18. Мойко Людмила Михайлiвна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 13;
 19. Лобай Ольга Миколаївна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 16;
 20. Семенюк Оксана Володимирiвна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 17;
 21. Петрашкевич Свiтлана Богданiвна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 18;
 22. Жигайло Мар’яна Богданiвна –   член групи, вихователь-методист ЗДО № 19;
 23. Якимчук – Мельник Надiя Василівна –   член групи, завiдувач педiатричним вiддiленням

                                                                        КП ЦПМСД;

 1. Щуцька Марiя Володимирiвна – член групи, старша  медсестра педiатричного       

                                                                      вiддiлення КП ЦПМСД ;

 1. Яворська Ольга Богданiвна – член групи, iнспектор вiддiлу реєстрацiї;
 2. Панасюк Iрина Степанiвна –  член групи, старший iнспектор ЮП Червоноградського          

                                                                  районного відділу поліції, майор поліції;

 1. Орисюк Максим Васильович – член групи, iнспектор сектору ЮП Червоноградського          

                                                                  районного відділу поліції.

.

Робоча група № 2

 

 1. Гарвас Галина Миколаївна – голова групи, старший інспектор організаційного

                                                                 відділу виконавчого комітету Червоноградської 

                                                                 міської ради;

 1. Олійник Ірина Михайлівна       –  секретар групи, заступник директора ЧЗШ № 6;
 2. Закала Марiя Ярославiвна –   член групи, вихователь-методист ЗДО № 4;
 3. Цвик Юлія Степанівна    – член  групи, лікар загальної практики сімейної  

                                                            медицини,сімейний лікар;

 1. Котик Олеся Федорівна – член групи, лікар загальної практики сімейної медицини,

                                                            сімейний лікар;

 1. Мороз Ігор Васильович – член  групи, дільничий офіцер поліції Червоноградського 

                                                            РВП ГУ НП у Львівській області, лейтенант поліції.

 

Робоча група № 3

 

 1. Катинська Людмила Володимирівна –  голова групи, старший інспектор організаційного    

                                                                          відділу виконавчого комітету Червоноградської  

                                                                          міської ради;

 1. Мельник Оксана Петрівна       –   секретар групи, заступник директора ЗЗСО I-III   

                                                               ступенів Соснівський ліцей № 3;                                             

 1. Касьянова Наталія Йосипівна –  член групи, заступник директора ЗЗСО I-III   

                                                              ступенів Соснівський ліцей № 1;

 1. Бап Мар’яна Миколаївна  –   член групи, заступник директора ЗЗСО I-III   

                                                                ступенів Соснівський ліцей № 2;

 1. Огібовська Ольга Вікторівна  –   член групи, вихователь-методист ЗДО № 5;
 2. Сахарук Леся Іванівна – член групи, вихователь-методист ЗДО № 6;
 3. Козловська Діана Володимирівна –   член групи, лікар педіатр КП «Міська лікарня       

                                                                       Соснівської міської ради»;

 1. Мороз Ігор Васильович –  член  групи, дільничий офіцер поліції           

                                                                    Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області,              

                                                                    лейтенант поліції.

 

Робоча група № 4

 1. Білокопита Ірина Петрівна –  голова групи, старший інспектор організаційного   

                                                         відділу виконавчого комітету Червоноградської 

                                                         міської ради;

 1. Ситар Ольга Василівна –   секретар групи, заступник директора Сілецької ЗШ I-III    

                                                             ступенів ім.Івана Климіва-Легенди;

 1. Мак Наталія Григорівна –   член групи, сімейна медична сестра;
 2. Мороз Ігор Васильович – член групи, дільничий інспектор поліції             

                                                       Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області,              

                                                        лейтенант поліції.

 

Робоча група № 5

 1. Хомишин Галина Ярославівна –  голова групи, старший інспектор організаційного   

                                                               відділу виконавчого комітету Червоноградської 

                                                                міської ради;

 1. Возняк Ольга Степанівна – секретар групи, заступник директора Острівського НВК

                                                         «ЗШ I-III  ступенів – дитячий садок»;

3.Задолинна Марія Петрівна – член групи, заступник директора Борятинського НВК

                                                         «ЗШ I-III  ступенів – дитячий садок»;

 1. Климчак Ірина Володимирівна –   член групи, лікар-терапевт амбулаторії ЗПСМ;
 2. Ремезовський Дмитро Володимирович –  член групи, дільничий офіцер                 

                                                                        Червоноградського районного відділу поліції.

 

Робоча група № 6

 1. Бойко Оксана Михайлівна –  голова групи, старший інспектор організаційного   

                                                         відділу виконавчого комітету Червоноградської 

                                                         міської ради;

 1. Старченко Марія Григорівна – секретар групи, заступник директора Межирічанського                  

                                                          НВК   «ЗШ I-II ступенів – дитячий садок»;

 1. Терех Олена Романівна –   член групи, сімейна медична сестра;
 2. Матвіїв Ірина Богданівна – член групи, сімейна медична сестра;
 3. Гілевич Роман Романович – член групи, дільничий офіцер поліції Червоноградського                 

                                                            РВП ГУ НП у Львівській області.              

                                                                      

Робоча група № 7

 1. Лещишин Наталія Григорівна –  голова групи, старший інспектор організаційного   

                                                              відділу виконавчого комітету Червоноградської 

                                                              міської ради;

 1. Михалюк Емілія Теофілівна – секретар групи, заступник директора Поздимирського              

                                                            НВК  «ЗШ I-III ступенів – дошкільний заклад»;

 1. Микітко Ірина Степанівна –   член групи, старша медична сестра;
 2. Панасюк Iрина Степанiвна – член групи, старший iнспектор сектору ЮП,

                                                     Червоноградського   районного відділу поліції, майор поліції.

 

Робоча група № 8

 1. Пелех Марія Володимирівна – голова групи, старший інспектор організаційного   

                                                                відділу виконавчого комітету Червоноградської 

                                                               міської ради;

 1. Рогаля Любов Іванівна –            секретар групи, в.о.директора Волсвинської ЗШ I-II  

                                                               ступенів;

 1. Миколайчук Віра Володимирівна – член групи, завідувач ЗДО дитячий садок с.Волсвин;
 2. Скупа тетяна Іванівна – член групи, сімейна сестра медична;
 3. Мороз Ігор Васильович –  член групи, дільничий інспектор поліції             

                                                           Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області,              

                                                             лейтенант поліції.

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету      (підпис)           Георгій ТИМЧИШИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Додаток 2

до рiшення виконкому

від  25.03.2021 48

 

ЗАХОДИ

з облiку дiтей дошкільного, шкiльного вiку та учнiв

 

№ з/п

Змiст заходiв

Термiн виконання

Вiдповiдальнi

1.

Здiйснення органiзацiйних заходiв щодо створення реєстру даних про дiтей шкiльного вiку для членiв робочих груп

 до 20.04.2021

Вiддiл освiти

2.

Уточнення за потреби територiй обслуговування ЗДО, ЗЗСО вiдповiдним рiшенням виконкому 

Щороку

Вiддiл освiти

3.

Збiр iнформацiї про дiтей шкiльного вiку та її узагальнення на пiдставi спискiв первинного облiку громадян

01.04.2021-16.08.2021

Робочi групи

4.

Складання спискiв дiтей дошкільного та шкiльного вiку з особливими освітніми потребами, якi повиннi навчатися у інклюзивних групах, класах, у закладах для дiтей, що потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, а також тих, якi не можуть навчатися за комплексною оцiнкою розвитку iнклюзивно-ресурсного центру освiти

До 16.08.2021

Iнклюзивно-ресурсний центр освiти 

5.

Надання закладами дошкільної та загальної середньої освiти спискiв дiтей дошкільного та шкiльного вiку вiдповiдно до закрiплених територiй обслуговування

До 16.08.2021

Вiддiл освiти

6.

Перевiрка явки дiтей шкiльного вiку до закладiв загальної середньої освiти

До 05.09.2021

ЗЗСО

7.

Повернення уточнених спискiв дiтей шкiльного вiку з вiдмiтками про те, чи з’явилися учнi на навчання, разом з довiдками з мiсця навчання тих учнiв, якi здобувають загальну середню освiту в iнших навчальних закладах

До 08.09.2021

ЗЗСО

8.

Складання статистичного звiту про кiлькiсть дiтей шкiльного вiку за формою та у порядку, затвердженому МОН України та подання його до вiддiлу статистики та в департамент освiти i науки Львівської облдержадмiнiстрацiї.

До 27.09.2021

Вiддiл освiти

9.

Узагальнення інформації про кількість дітей та форми здобуття ними дошкільної освіти та подання її департамент освiти i науки облдержадмiнiстрацiї.

До

30.09.2021

Відділ освіти

 

 

Керуючий справами виконавчого комiтету          (підпис)            Георгій ТИМЧИШИН

Номер рішення 48
Дата прийняття рішення 2021-03-25
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
№48.doc
Поширити: