ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

17.09.2021

м.Червоноград

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення про ведення погосподарського обліку на території Червоноградської міської територіальної громади Львівської області

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні », «Про державну статистику», керуючись Інструкцією з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах затвердженою наказом Державної служби статистики України №56 від 11.04.2016 року та з метою забезпечення первинного обліку господарств по кожному з розташованих на території Червоноградської територіальної громади сільських населених пунктів,  необхідного для проведення державних статистичних спостережень, виконавчий комітет Червоноградської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Положення про ведення погосподарського обліку на території Червоноградської територіальної громади Львівської області, що додається.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Тимчишина Г.Р.

 

 

 

Міський голова                             (підпис)                                     Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення виконавчого комітету

від 17.06.2021  № 92

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ведення погосподарського обліку на території Червоноградської територіальної громади Львівської області

 

  1. Загальні положення 

1.1. Положення про ведення погосподарського обліку на території Червоноградської міської територіальної громади Львівської області  (далі - Положення) розроблене з метою забезпечення первинного обліку господарств по кожному з розташованих на території Червоноградської територіальної громади сільських населених пунктів,  необхідного для проведення державних статистичних спостережень.

1.2. Погосподарський облік на території Червоноградської міської територіальної громади ведеться в електронній формі.

1.3 Погосподарський облік ведеться з урахуванням норм чинного законодавства з питань захисту персональних даних. Цей облік не передбачає реєстраційних дій і не несе жодних правових наслідків для об'єктів, відносно яких він здійснюється.

1.4. У цьому Положенні терміни та поняття використовуються в таких значеннях:

Електронний погосподарський реєстр – електронний інформаційний ресурс, що забезпечує можливість накопичення, зберігання та опрацювання баз даних погосподарського обліку населених пунктів Червоноградської територіальної громади Львівської області;

Адміністратора  електронного погосподарського реєстру  - особа відповідальна за ведення погосподарського обліку та зберігання інформації, що міститься в ньому.

Господарство – об’єкт погосподарського обліку, а саме домогосподарство, домоволодіння або землеволодіння

Голова господарства - повнолітня особа, яка має безпосереднє відношення до об'єкта погосподарського обліку і спроможна надати необхідну достовірну інформацію щодо нього, - член домогосподарства, власник або користувач домоволодіння, землеволодіння;

1.5 Погосподарський облік ведеться по кожному населеному пункту окремо.

1.6 Основними інформаційними джерелами погосподарського обліку є:

будь-які документальні свідчення щодо об'єкта погосподарського обліку: паспорти, свідоцтва, земельно-кадастрова документація, правовстановлюючі документи, рішення органів виконавчої влади й органів самоврядування будь-якого рівня, письмові заяви громадян тощо;

усні повідомлення, заяви громадян;

наочна інформація, отримана під час суцільних обходів і перевірок;

відкриті, публічні та загальнодоступні реєстри;

 

  1. Організація роботи електронного погосподарського реєстру 

2.1. За внесення, опрацювання та зберігання інформації у електронному погосподарському реєстрі відповідальність покладається на Адміністраторів  електронного погосподарського реєстру.

2.2. Отримання інфомації з електронного погосподарського реєстру відбувається шляхом подання відповідного запиту адміністратору електронного погосподарського реєстру;

 

  1. Адміністратори електронного погосподарського реєстру  

3.1. Адміністратор електронного погосподарського реєстру  визначається розпорядженням міського голови.

3.2. Повноваження доступу та перелік населених пунктів (територій) стосовно котрих здійснюється дії для кожного адміністратора електронного погосподарського реєстру визначається окремо.

 3.3. На Адміністратора електронного погосподарського реєстру покладаються такі функції:

- внесення достовірної інформації до баз даних електронного погосподарського реєстру;

- постійна актуалізація інформації, що міститься в базах даних;

- формування та надання інформації з електронного погосподарського реєстру в межах визначених повноважень та уповноваженим особам на отримання такої інформації;

- забезпечення цілісності та збереження баз даних електронного погосподарського обліку від стороннього доступу;

- забезпечення збереження персональних даних, що містяться у базах даних електронного погосподарського реєстру;

 

  1. Вимоги до запитів на отримання інформації з електронного погосподарського реєстру

 4.1. Запит на отримання інформації з електронного погосподарського реєстру повинен містити:

- Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи-запитувача або особи уповноваженої запитувачем (для юридичних осіб);

- вичерпний перелік запитуваних даних, що містяться в електронному погосподарському реєстрі ;

- мету отримання інформації з електронного погосподарського реєстру;

- адресу та форму (електронна та\чи паперова) отриманні відповіді на запит;

 

  1. Підстави відмови в отримання інформації з електронного погосподарського реєстру

5.1. Адміністратор електронного погосподарського реєстру може відмовити в отриманні інформації з електронного погосподарського реєстру у наступних випадках:
- Невідповідність запиту вимогам викладеним у пункті 4.1 даного Положення;

- Відсутність доступу даного адміністратора до вказаних у запиті даних;

- Надсилання запиту запитувачем, ще не уповноважений на отримання запитуваних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

5.2 Про відмову в отримання інформації з електронного погосподарського реєстру із вказанням причини такої відмови запитувачу повідомляється на адресу та у формі вказаних у запиті

 

6.Захист персональних даних, що містяться в електронному погосподарському реєстрі

6.1 З’єднання Адміністраторів електронного погосподарського реєстру із сервером баз даних здійснюється за захищеним протоколом та виключно із робочого місця такого Адміністратора;

6.2  Адміністраторів електронного погосподарського реєстру, які обробляють персональні дані, зобов’язані:

- запобігати втраті персональних даних та їх неправомірному використанню;

- не розголошувати персональні дані, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків (таке зобов’язання залишається чинним після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених Законом України «Про захист персональних даних»).

6.3 Обробка персональних даних в електронному погосподарському реєстрі здійснюється відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

6.4 Обробка персональних даних здійснюється у спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб.

6.5 Адміністраторів електронного погосподарського реєстру, що здійснюють обробку персональних даних, допускаються до обробки лише після їх авторизації.

6.6 Адміністратори електронного погосподарського реєстру забезпечують антивірусний захист та використання технічних засобів безперебійного живлення на своїх робочих місцях;

6.7 Під час обробки персональних даних повинен забезпечуватися їхній захист від несанкціонованого та неконтрольованого ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання, поширення.

6.8 Факти порушень процесу обробки та захисту персональних даних підлягають документальній фіксації відповідальною особою.

  1. Об’єм та склад інформації, що міститься в електронному погосподарському реєстрі

7.1 В електронному погосподарському реєстрі накопичується обробляється та зберігається інформація щодо господарств на території кожного окремого населеного пункту:

- адреси розташування;

- зареєстрованих та/чи проживаючих осіб;

- нерухомості в складі господарства;

- ведення тваринництва;

- наявність транспортних засобів;

- обліку земель, що належать (перебувають в користуванні) зареєстрованих та/чи проживаючих у господарстві осіб;

7.2 В електронному погосподарському реєстрі накопичується обробляється та зберігається інформація щодо осіб (резидентів та нерезидентів) на території кожного окремого населеного пункту:

- Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

- адреси реєстрації та/чи проживання;

- дата народження;

- паспортні дані;

- контакти;

7.3 Даний перелік даних що накопичуються в електронному погосподарському реєстрі не є вичерпним і може розширюватись.

7.4 Особа має право звернутись до відповідного адміністратора даних із запитом про надання вичерного списку даних, що накопичені та зберігаються в електронному погосподарському реєстрі щодо неї та/чи її майна. Така інформація надається лише особисто або через осіб. Що нотаріально уповноважені представляти інтереси особи стосовно котрої накопичені та зберігаються в електронному погосподарському реєстрі дані.

Номер рішення 92
Дата прийняття рішення 2021-06-17
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
№92 ПОЛОЖЕННЯ про ведення погосподарського обліку.docx
Поширити: