ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

26.07.2022

м.Червоноград

96

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виконання  бюджету Червоноградської міської територіальної громади  

за  січень- червень 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Керуючись статтею 28  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 80 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет Червоноградської міської ради

ВИРІШИВ:

 

1.Взяти до відома звіт про виконання  бюджету Червоноградської міської територіальної громади за  січень - червень 2022  року згідно з додатком:

 

по доходах в сумі   418 451 194   гривні, в тому числі:

 по загальному фонду 409 645 507  гривень,

 по спеціальному  фонду 8 805 688   гривень;

 

- по видатках в сумі 341 529 503 гривні, в тому числі:

 по загальному фонду 332 069 347  гривень,

 по спеціальному фонду  9 460 156 гривень.

 

2.Подати звіт про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень - червень 2022 року на розгляд Червоноградській міській раді.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мисака М.І.

 

Міський голова 

(підпис)

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ 

 

    Додаток             
    до рішення виконавчого комітету            
    Червоноградської міської ради            
    26.07.2022№96            
                     
Звіт про виконання  бюджету Червоноградської міської територіальної громади            
 за січень-червень  2022 року            
                     
 (13587000000)                    
  (код бюджету)                    
Найменування  Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом            
1 2 3 4 5            
ДОХОДИ                    
Податкові надходження   10000000 294 026 429 150 238 294 176 666            
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 221 842 600   221 842 600            
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 221 268 252   221 268 252            
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 159 310 729   159 310 729            
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010200 59 929 884   59 929 884            
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 829 981   829 981            
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 1 197 658   1 197 658            
Податок на прибуток підприємств   11020000 574 348   574 348            
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 574 348   574 348            
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  13000000 108 834   108 834            
 
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
13010000 86 687   86 687            
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  13010100 60 985   60 985            
 
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
13010200 25 702   25 702            
Рентна плата за користування надрами  13030000 22 146   22 146            
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  13030100 15 186   15 186            
Рентна плата за користування надрами для видобування кам`яного вугілля коксівного та енергетичного 13031500 6 961   6 961            
Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 11 354 261   11 354 261            
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000 561 029   561 029            
Пальне 14021900 561 029   561 029            
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  14030000 1 900 106   1 900 106            
Пальне 14031900 1 900 106   1 900 106            
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000 8 893 126   8 893 126            
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України 14040100 907 036   907 036            
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 14040200 7 986 090   7 986 090            
Місцеві податки 18000000 60 720 735 0 60 720 735            
Податок на майно 18010000 15 826 383   15 826 383            
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 18010100 71 761   71 761            
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 18010200 64 226   64 226            
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 18010300 183 412   183 412            
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 18010400 3 980 798   3 980 798            
Земельний податок з юридичних осіб   18010500 6 186 807   6 186 807            
Орендна плата з юридичних осіб   18010600 3 712 003   3 712 003            
Земельний податок з фізичних осіб   18010700 296 405   296 405            
Орендна плата з фізичних осіб   18010900 1 284 470   1 284 470            
Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 2 751   2 751            
Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 43 750   43 750            
Збір за місця для паркування транспортних засобів  18020000 51 666   51 666            
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами  18020200 51 666   51 666            
Туристичний збір сплачений  юридичними особами 18030000 77 897   77 897            
Туристичний збір, сплачений юридичними особами  18030100 69 593   69 593            
Туристичний збір, сплачений фізичними особами  18030200 8 304   8 304            
Єдиний податок   18050000 44 764 789   44 764 789            
Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 5 110 699   5 110 699            
Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 39 496 078   39 496 078            
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"  18050500 158 011   158 011            
Інші податки та збори  19000000 0 150 238 150 238            
Екологічний податок  19010000   150 143 150 143            
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  19010100   80 201 80 201            
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  19010200   27 871 27 871            
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300   42 070 42 070            
Збір за забруднення навколишнього природного середовища   19050000   95 95            
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища   19050200   95 95            
Неподаткові надходження   20000000 6 042 538 7 043 703 13 086 241            
Доходи від власності та підприємницької діяльності   21000000 543 677 4 050 547 727            
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 21010000 110   110            
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 110   110            
Інші надходження   21080000 543 567   543 567            
Адміністративні штрафи та інші санкції  21081100 522 043   522 043            
Плата за встановлення земельного сервітуту 21081700 21 524   21 524            
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   21110000   4 050 4 050            
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 5 140 590 0 5 140 590            
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 3 738 568   3 738 568            
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 22010300 38 700   38 700            
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 3 637 608   3 637 608            
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 62 260   62 260            
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22080000 1 246 920   1 246 920            
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 1 246 920   1 246 920            
Державне мито   22090000 155 101 0 155 101            
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 147 613   147 613            
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   22090400 7 489   7 489            
Інші неподаткові надходження   24000000 358 272 22 719 380 991            
Інші надходження   24060000 358 272 22 719 380 991            
Інші надходження   24060300 358 272   358 272            
Грошові стягнення за шкоду заподіяну НС 24062100 0 22 719 22 719            
Власні надходження бюджетних установ   25000000 0 7 016 934 7 016 934            
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000   4 244 000 4 244 000            
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000   2 772 935 2 772 935            
Доходи від операцій з капіталом   30000000 1 000 1 338 722 1 339 722            
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31010200 1 000   1 000            
Надходження від продажу основного капіталу 31000000   680 291 680 291            
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   31030000   680 291 680 291            
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  33000000 0 658 431 658 431            
Кошти від продажу землі   33010000 0 658 431 658 431            
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100   658 431 658 431            
Офіційні трансферти   40000000 109 575 540 74 240 109 649 780            
Від органів державного управління   41000000 109 575 540 74 240 109 649 780            
Субвенції   41030000 108 638 600 0 108 638 600            
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 108 638 600 0 108 638 600            
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 936 940 74 240 1 011 180            
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 41051000 774 600   774 600            
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051200 147 960   147 960            
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 14 380,00 74 240 88 620            
Цільові фонди   50000000 0 198 784 198 784            
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   50110000   198 784 198 784            
Усього ( без урахування трансфертів)    300 069 967 8 731 448 308 801 414            
Усього    409 645 507 8 805 688 418 451 194            
ВИДАТКИ                    
Державне управління 0100 26 249 027 293 283 26 542 310            
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0160 26 248 527 293 283 26 541 810            
Інша діяльність у сфері державного управління 0180 500   500            
Освіта 1000 222 197 210 3 645 154 225 842 364            
Надання дошкільної освіти 1010 53 425 588 2 713 390 56 138 978            
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1021 38 960 375 85 768 39 046 143            
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1031 101 706 886   101 706 886            
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1061 2 718 500   2 718 500            
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1070 6 504 017 3 213 6 507 230            
Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1080 13 730 337 842 783 14 573 120            
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1141 3 404 090   3 404 090            
Інші програми та заходи у сфері освіти 1142 23 530   23 530            
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1151 18 126   18 126            
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1152 722 043   722 043            
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1160 835 977   835 977            
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 1200 147 741   147 741            
Охорона здоров`я 2000 15 922 022 0 15 922 022            
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 11 552 856   11 552 856            
Стоматологічна допомога населенню 2100 728 600   728 600            
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2111 3 640 566   3 640 566            
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 12 485 311 2 627 379 15 112 690            
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 53 255   53 255            
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 1 200 000   1 200 000            
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3035 249 380   249 380            
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 3 781 905 750 3 782 655            
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 3121 910 817 18 095 928 912            
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 492 982   492 982            
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 3180 315 130   315 130            
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 27 225   27 225            
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану 3230 2 159 009 2 608 534 4 767 543            
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 3 295 608   3 295 608            
Культура i мистецтво 4000 9 169 267 193 363 9 362 630            
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 3 940 122 70 526 4 010 648            
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4060 4 630 726 122 837 4 753 563            
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 598 419   598 419            
Фiзична культура i спорт 5000 9 095 568 1 286 9 096 854            
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 50 282   50 282            
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031 7 481 766 1 286 7 483 052            
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 5041 1 563 520   1 563 520            
Житлово-комунальне господарство 6000 26 664 980 0 26 664 980            
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 6012 14 961 321   14 961 321            
Організація благоустрою населених пунктів 6030 11 703 659   11 703 659            
Економічна діяльність 7000 3 848 033 9 543 3 857 576            
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7363   465 465            
Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 7412 121 219   121 219            
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 7660   9 078 9 078            
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7693 3 726 814   3 726 814            
Інша діяльність 8000 2 791 909 1 018 748 3 810 657            
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 200 212 868 800 1 069 012            
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8220 83 096   83 096            
Інші заходи громадського порядку та безпеки 8230 6 025   6 025            
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 420 843 149 948 1 570 791            
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 8742 828 293   828 293            
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 8775 253 440   253 440            
Міжбюджетні трансферти 9000 3 646 020 1 671 400 5 317 420            
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 400 000   400 000            
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800 3 246 020 1 671 400 4 917 420            
Усього   332 069 347 9 460 156 341 529 503            
                     
                     
                     
Керуючий справами виконавчого комітету                                                               Георгій ТИМЧИШИН            
Номер рішення 96
Дата прийняття рішення 2022-07-26
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
№96.ZIP
Поширити: