ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2021

                           м.Червоноград

204

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при ви-конавчому комiтетi Червоноград-ської мiської ради

 

 

 

 

 

 

               

 

Вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту б) частини 1 статтi 38 Закону України вiд 21 травня 1997 року № 280/97-ВР „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, статей 215, 218 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Внести в склад адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради, затверджений рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради №184 вiд 17.12.2020 року «Про утворення адмiнiстративної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради», такi змiни:

1.1. Вивести зі складу Данилів Оксану Ігорівну, спеціаліста І категорії юридичного відділу, члена комiсiї.

           1.2. Ввести в склад Стадник Юлію Андріївну, спеціаліста І категорії організаційного відділу, члена комiсiї.       

  1. Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради Тимчишина Г.Р.

 

 

Міський голова                         (підпис)                          Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Номер рішення 204
Дата прийняття рішення 2021-12-21
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
№204.doc
Поширити: