ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

27.05.2021

м.Червоноград

71

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення формування і затвердження проєкту прогнозу  бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік  

 

 

 

 

 

 

               

Керуючись статтею 28  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог статтей 75, 751 та 77 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення економічно обґрунтованого формування та затвердження проєкту прогнозу  бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік у терміни визначені Бюджетним Кодексом України, виконавчий комітет Червоноградської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити План заходів щодо забезпечення формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік  (далі – План заходів), що додається.
  2. Фінансовому управлінню Червоноградської міської ради забезпечити координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу та у разі необхідності застосовувати додаткові бюджетні процедури.
  3. Виконавчому комітету Червоноградської міської  ради, відділам та управлінням Червоноградської міської ради, керівникам бюджетних установ в межах наданих повноважень забезпечити виконання Плану заходів у визначені терміни.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В.о. міського голови 

        (підпис)

Дмитро БАЛКО 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

 27.05.202171

 

ПЛАН

заходів щодо забезпечення формування і затвердження проєкту прогнозу  бюджету Червоноградської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки та проєкту  бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік

 

 

 

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1. Надання центральним органам виконавчої влади пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з урахуванням сприятливих показників місцевих бюджетів:

1.1.

Підготовка та подання пропозицій щодо внесення змін до чинного податкового та бюджетного законодавства, інших нормативних актів у частині:

 

 

 

- покращення показників місцевого бюджету у проєкті Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;

 

фінансове управління Червоноградської міської ради

до 01 червня

2021 року

 

- збільшення надходжень податків і платежів до місцевих бюджетів та удосконалення методики вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів;

 Червоноградська  ДПІ ГУ ДПС у Львівській області,

Відділ економіки,

фінансове управління

 

до 01 липня

2021 року

 

- збільшення обсягу додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання установ освіти та охорони здоров’я;

Фінансове управління Червоноградської міської ради  

до 01 червня

2021 року

 

- удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, з урахуванням сільського населення та нормативного коефіцієнта поділу класів на групи відповідно до навчальних програм;

 

Відділ освіти Червоноградської міської ради, фінансове управління Червоноградської міської ради

до 01 червня

2021 року

 

- зміни механізму відшкодування перевізникам втрат доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян і передачі фінансування таких видатків з місцевих бюджетів на державний бюджет;

Управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради, фінансове управління Червоноградської міської ради

 

до 01 липня

2021 року

 

- спрощення бюджетних процедур, підвищення рівня контролю за бюджетними коштами, вдосконалення звітності.

фінансове управління Червоноградської міської ради

до 01 липня

2021 року

1.2.

Підготовка та надання пропозицій про виділення місцевому бюджету  з державного бюджету фінансового ресурсу у 2022 році на:

 

 

 

 

- утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

Управління житлово-комунального господарства, виконавчий комітет Червоноградської міської ради

 

до 01липня

2021 року

 

- реалізацію загальнодержавних галузевих програм і заходів.

структурні підрозділи Червоноградської міської ради

до 01 липня

2021 року

1.3.

Підготовка та подання Міністерству фінансів України інформації про фактичні обсяги надходжень у 2020 році податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств у розрізі місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом у 2021 році, а також про розподіл надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік між бюджетами, з урахуванням зміни адміністративно-територіального устрою, для визначення обсягів базової та реверсної дотацій на 2022 рік.

 

Фінансове управління Червоноградської міської ради

травень-серпень, відповідно до завдань Міністерства фінансів України

1.4.

Підготовка, погодження та подання департаменту фінансів облдержадміністрації довідок про фактично сплачені суми  податку на доходи фізичних осіб у 2020 році для коригування індексів податкоспроможності місцевих бюджетів Львівської області відповідно до статті 100 Бюджетного кодексу України, у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єктів господарювання-платників податків

Департамент фінансів облдержадміністрації,

Головне управління ДПС у Львівській області,

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків

до 13 серпня

2021 року

1.5

Підготовка та надання зауважень до показників проєкту державного бюджету на 2022 рік, запропонованих Урядом і направлених до Верховної Ради України

 

фінансове управління Червоноградської міської ради

до 24 вересня

2021 року

1.6.

Про проведену роботу інформувати обласну державну адміністрацію, департамент фінансів облдержадміністрації,  фінансове управління Червоноградської міської ради

Структурні підрозділи Червоноградської міської ради

до 24 вересня

2021 року

2. Підготовча робота з формування та затвердження прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період

2022-2024 років та показників місцевого бюджету на 2022 рік:

2.1.

Аналіз діючої шкільної мережі та організація попередніх слухань щодо комплектування шкільної мережі на 2021/22 навчальний рік

Відділ освіти Червоноградської міської ради,

до 25 травня

2021 року

2.2.

Надання головним розпорядникам коштів місцевого бюджету орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету на 2022-2024 роки та інструктивного листа з підготовки пропозицій до прогнозу на середньостроковий період

фінансове управління Червоноградської міської ради

до 16 липня

2021 року

2.3.

Надання фінансовому управлінню Червоноградської міської ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки

 

Структурні підрозділи Червоноградської міської ради

до 25 липня

2021 року

2.4.

Проведення розрахунку та надання  фінансовому управлінню  Червоноградської міської ради інформації щодо прогнозних надходжень до місцевого бюджету в    2022-2024 роках у розрізі податків і платежів, що контролюються податковими органами

Червоноградська  ДПІ ГУ ДПС у Львівській області

до 25 липня

2021 року

 

2.5.

Надання  фінансовому управлінню Червоноградської міської ради прогноз надходження до місцевого бюджету у 2022-2024 роках коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до  місцевого бюджету, а також бюджетний запит на виконання заходів з утримання та відчуження майна   

Відділ економіки Червоноградської міської ради

до 25 липня

2021 року

 

2.6.

Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів місцевого бюджету пропозицій та прийняття рішення про включення їх до проєкту прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки

фінансове управління Червоноградської міської ради

до 30 липня

2021 року

2.7.

Надання фінансовому управлінню Червоноградської міської ради розрахунків щодо обсягів фінансових ресурсів, необхідних для функціонування відповідної галузі в цілому, у тому числі на 2022 рік і два наступні бюджетні періоди (2023-2024 роки)

Структурні підрозділи Червоноградської міської ради

до 25 липня

2021 року

2.8.

Надання фінансовому управлінню Червоноградської міської ради  інформації щодо основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку Червоноградської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки

Відділ економіки Червоноградської міської ради

до 25 липня

2021 року

2.9.

Підготовка та подання для затвердження проєкту рішення виконавчого комітету  про прогноз  бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Фінансове управління Червоноградської міської ради

до 16 серпня

2021 року

2.10.

Схвалення прогнозу  бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Виконавчий комітет Червоноградської міської ради

до 01 вересня

2021 року

2.11.

Формування оптимальної шкільної мережі на 2021/22 навчальний рік

Відділ освіти Червоноградської міської ради

до 05 вересня

2021 року

2.12.

Подання схваленого виконавчим комітетом Червоноградської міської ради прогнозу  бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022-2024 роки Червоноградській міській раді  для розгляду та прийняття рішення

Фінансове управління Червоноградської міської ради

до 06 вересня

2021 року

2.13.

Надання головним розпорядникам коштів  місцевого бюджету особливостей щодо формування місцевих бюджетів на 2022 рік

Фінансове управління Червоноградської міської ради

до 21 вересня

2021 року

2.14.

Надання фінансовому управлінню головними розпорядниками коштів обґрунтованих пропозицій до лімітів споживання у 2022 році енергоносіїв у натуральних показниках та підприємствами- надавачами комунальних послуг прогнозних тарифів на 2022- 2024рр..

Головні розпорядники коштів, КП «Червоноградводоканал», КП «Червоноградтеплокомуненерго»,  ТзОВ «Львівенергозбут», ТзОВ «Львівгаз збут», АТ «Львівгаз»

до 08 жовтня

2021 року

2.15.

Надання фінансовому управлінню  бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій, виконання місцевих програм,  розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень

Структурні підрозділи Червоноградської міської ради

до 25 жовтня

2021 року

2.16.

Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів місцевого бюджету бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту місцевого бюджету на 2022 рік

Фінансове управління Червоноградської міської ради

до 05 листопада

2021 року

2.17.

Складання та подання виконавчому комітету Червоноградської міської ради  проєкту рішення про  бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік для схвалення та оприлюднення

Фінансове управління Червоноградської міської ради

до 20 листопада

2021 року

2.18.

Забезпечення подання Червоноградській міській раді схваленого виконавчим комітетом Червоноградської міської ради проєкту рішення про  бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік з додатками до нього та пояснювальною запискою для розгляду і затвердження

Фінансове управління Червоноградської міської ради

до 1 грудня 2021 року

2.19.

Оприлюднення схваленого проєкту рішення про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік

Фінансове управління Червоноградської міської ради

до 2 грудня

2021 року

2.20.

Організація та координація укладання угод комунальними некомерційними підприємствами з Національною службою здоров’я України на весь обсяг медичних послуг, що надаються ними

 

відділ охорони здоров'я

до 01 грудня

2021 року

2.21.

Організація громадського обговорення проєкту  бюджету Чеорвоноградської міської територіальної громади на 2022 рік

Фінансове управління Червоноградської міської ради

до 10 грудня

2021 року

2.22.

Затвердження  бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік

Червоноградська міська рада

до 25 грудня

2021 року

 

 

 

 

Номер рішення 71
Дата прийняття рішення 2021-05-27
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
№71.ZIP
Поширити: