ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

 

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 

 Р І Ш Е Н Н Я

28.09.2021

 м. Червоноград

   № 127

 

 

 

 

 

Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету  вiд   22.04.2021р.   №54  «Про  затвердження  заходів з підготовки

житлового фонду, об'єктів комунального

і  соціально  -  культурного  призначення

населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2021-2022рр.»

 

 

 

 

 

 

               

 

          Керуючись ст.30 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, заслухавши iнформацiю  управлiння житлово - комунального господарства про виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 22.04.2021р. № 54 „ Про  затвердження  заходів з підготовкижитлового фонду, об'єктів комунального і  соціально  -  культурного  призначення населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2021-2022рр.”, з метою своєчасної пiдготовки житлового фонду, об’єктiв комунального i соцiально - культурного призначення до роботи в осiнньо - зимовий перiод,  виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради

 

В И Р I Ш И В:

 

 1. Iнформацiю управлiння ЖКГ про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 22.04.2021р. №54 „ Про затвердження  заходів з підготовкижитлового фонду, об'єктів комунального і  соціально  -  культурного  призначення населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2021-2022рр.” взяти до вiдома.

 

 1. Зобов’язати керiвникiв комунальних пiдприємств та бюджетних установ Кукобу Ю.М., Дмуховського С.М., Солдата В.Б., Рибака В.С., Шостак В. В., Грондзаля I.В., Гомонка I.I., Процика А. Я., голiв ЖБК та ОСББ в термiн до 01.10.2021р. забезпечити завершення виконання всiх робiт, передбачених заходами по пiдготовцi до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2021 - 2022р.р.

 

 1. Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй всiх форм власностi в термiн до 01.10.2021р. погасити заборгованiсть за отриманi послуги з теплопостачання перед КП „Червоноградтеплокомуненерго” та водопостачання i водовiдведення – перед КП „Червоноградводоканал”.

 

 1. Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй мiст Червонограда, Соснівки та смт. Гiрник в термiн до 01.10.2021р. подати в КП „Червоноградтеплокомуненерго” акти готовностi об’єктiв - споживачiв тепла до опалювального сезону.

 

 1. Директорам КП „Червонораджитлокомунсервiс” Кукобi Ю.М., КП «Соснівкажитлокомунсервіс» Шостак В. В. та головам ЖБК та ОСББ:

5.1. В термiн  до 01.10.2021р.  пiдготувати  акти готовностi будинкiв  до опалювального сезону.

5.2.  В термiн до 15.10.2021р. завершити роботи по закриттю контурiв житлових будинкiв.

5.3.   В термiн до 01.12.2021р. завершити ремонт покрiвель житлових будинкiв.

5.4. В термiн до 01.11.2021р. завершити другий етап наладки внутрiшньо - будинкових систем центрального опалення в багатоквартирних будинках.

 

 1. Директору комунального пiдприємства „Червоноградтеплокомуненерго” Дмуховському С.М.:

6.1. В термiн до 01.10.2021р. укласти угоду на постачання природного газу для котелень.

6.2. В термiн до 15.10.2021р. завершити роботи по ремонту зовнiшніх тепломереж.

6.3. Здiйснити закупiвлю природного газу iз дотриманням вимог Закону України „Про здiйснення державних закупiвель”.

 

 1. Т. в. о. генерального директора  ДП „Львiввугiлля”  Акiмову О.А. - забезпечити 100% погашення заборгованостi шахт перед комунальними пiдприємствами „Червоноградводоканал” та „Червоноградтеплокомуненерго”.

 

 1. Т.з.п. голови правлiння генерального директора - розпоряднику майна ПАТ „Львiвська вугiльна компанiя” – арбiтражному керуючому Постоленко В.О. дотримуватись виконання графiка погашення заборгованостi за наданi послуги з водопостачання та водовiдведення перед КП „Червоноградводоканал”.

 

 1. Начальниковi Північного РЕМ ПАТ „Львiвобленерго” Мандриці В. М. не допускати в опалювальний перiод 2021-2022р.р. наднормативних аварiйних вiдключень житлових будинкiв, бюджетних установ та органiзацiй, комунальних пiдприємств, якi забезпечують життєдiяльнiсть мiста.

 

10.Керiвникам комунальних пiдприємств „Комунальник” - Рибаку В.С., „Червонограджитлокомунсервiс” - Кукобi Ю.М., «Соснівкажитлокомунсервіс» - Шостак В. В.:

 10.1. До 15.10.2021р. пiдготовити снiгоочисну технiку, заготовити пiсок i сiль в об’ємах, необхiдних для усунення ожеледицi на дорогах в зимовий перiод.

 10.2. При розрахунку планових витрат протиожеледних матерiалiв, страхового запасу паливо - мастильних матерiалiв, необхiдної кiлькостi загальної та спецiальної технiки пiд час пiдготовки  до утримання  вулично - дорожньої  мережi  у  зимовий  перiод  використовувати розділ №5 «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства вiд 14.02.2012р. № 54.

 

 1. Керiвникам комунальних пiдприємств посилити роботу по лiквiдацiї заборгованостi населення за наданi комунальнi послуги.

 

 1. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

 

Мiський голова                                    (підпис)                                           Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Номер рішення 127
Дата прийняття рішення 2021-09-28
Чинність
Галузь
Приєднані файли:
№127 .doc
Поширити: