ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Двадцять п’ята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

______________

м.Червоноград

№______

 

 

 

 

 

 

«Про затвердження

змін до плану дiяльностi Червоноградської мiської ради з пiдготовки проєктiв регуляторних актiв на 2023 рiк»

 

 

       

 

 

Керуючись ст. 25 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”,                 ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi”, з метою покращення пiдприємницького середовища та досягнення у регуляторнiй дiяльностi балансу iнтересiв суб’єктiв господарювання, громадян та держави, усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики, Червоноградська мiська рада

ВИРIШИЛА:

 

  1. Затвердити зміни до плану дiяльностi Червоноградської мiської ради з пiдготовки проєктiв регуляторних актiв на 2023 рiк, що додаються.

 

  1. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї (Майданович С.В.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І.

 

 

 

 Мiський голова 

 

 

                       Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

Голова постiйної депутатської комісії                                              Софія МАЙДАНОВИЧ

з питань депутатської дiяльностi,       

забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики,

захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку

мiсцевого самоврядування та громадянського

суспiльства, свободи слова та iнформацiї                                                                                

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                   Микола МИСАК

 

 

Заступник начальника

юридичного вiддiлу                                                                              Тетяна ЛІНИНСЬКА

    

 

Начальник відділу економіки                                                             Ореста ОРЛОВА 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рiшення Червоноградської мiської ради

                                                                                                                                                                                           від _______________№_____

 

 

 

Зміни до плану

дiяльностi Червоноградської мiської ради з пiдготовки проєктiв регуляторних актiв на 2023 рiк

 

 

п/п

Назва проєкту

регуляторного акту

Цiль прийняття

Термiн пiдготовки проєкту регулято-рного акту

Пiдроздiли, вiдповiдальнi за розроблення проєкту регуляторного акту

1

2

3

4

5

6

Рішення Червоноградської міської ради

«Порядок переведення житлових приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові та навпаки на території Червоноградської міської територіальної громади»

З метою оновлення процедури переведення житлових приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  та навпаки на території Червоноградської міської територіальної громади

Впродовж 2023року

Управління містобудування та архітектури,

 

Приєднані файли:
№5(25Р4)ріш сесії про затвердж. змін до плану на 2023р. ІІ.doc
Поширити: