ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

 сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

____________   

м.Червоноград

№________

 

 

 

 

 

 

Про зміну типів та найменувань

закладів загальної середньої освіти

 

 

       

 

            Керуючись ст.25, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відповідно до пункту 3 підпункту 13 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», ст.32, 33, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» від 15.07.2021 року № 1658 –IX, Розпорядження Львівської обласної військової адміністрації «Про затвердження прогнозованої мережі ліцеїв Львівської області» від 03.08.2022 року № 225/0/5-22 ВА та з метою приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, Червоноградська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Змінити з 01.09.2023 року тип та найменування закладу загальної середньої освіти Червоноградської міської ради, а саме: Соснівський навчально-виховний комплекс № 13 Червоноградської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 25242833)  на Соснівський  ліцей Червоноградської міської ради Львівської області.

2.Утворити у складі Соснівського ліцею Червоноградської міської ради Львівської області  гімназію як структурний підрозділ, початкову школу як структурний підрозділ з поетапним випуском 2-4 класів ( припинення здійснення освітньої діяльності структурного підрозділу початкова школа з 01.09.2026 року).

  1. Соснівському навчально-виховному комплексу № 13 Червоноградської міської ради Львівської області припинити набір учнів (з 01.09.2023 року Соснівський ліцей) з 01.09.2023 року у перші класи.

- з  01.09.2024 року у другі  класи;

- з  01.09.2025 року у треті  класи;

- з  01.09.2026 року у четверті  класи.

  1. На період з 01.09.2023 до 31.08.2026 року (поетапний випуск сьомих - дев’ятих класів, які навчаються за програмою поглибленого вивчення англійської мови у гімназії Соснівського ліцею)  за рахунок коштів місцевого бюджету:

- підвищувати на 10 % ставки заробітної плати педагогічним працівникам ( учителям англійської мови сьомих – дев’ятих класів);

- здійснювати поділ уроків англійської мови на три групи з кількістю учнів не менше як вісім осіб у групі у класах з поглибленим вивченням англійської мови:

- сьомих – дев’ятих класах (2023-2024 н.р.);

- восьмих –дев’ятих класах (2024-2025 н.р.)

- дев’ятих класах – (2025 – 2026 н.р.).

5.Змінити з 01.09.2025 року типи та найменування закладів загальної середньої освіти Червоноградської міської ради, а саме:

5.1.Соснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Червоноградської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 22346756) на Соснівська гімназія № 7 Червоноградської міської ради Львівської області.

5.2.Соснівська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 14 Червоноградської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 22405625) на .Соснівська гімназія № 14 Червоноградської міської ради Львівської області.

5.3.Острівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Червоноградської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 23946808) на Острівська гімназія Червоноградської міської ради Львівської області.

5.4.Сілецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Климіва – Легенди Червоноградської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 23947216) на Сілецька гімназія імені Івана Климіва – Легенди Червоноградської міської ради Львівської області.

3.Утворити у складі Соснівської гімназії № 7, 14, Сілецької гімназії з 01.09.2025 року початкову школу як структурний підрозділ.

  1. Утворити у складі Острівської гімназії з 01.09.2025 року дошкільний підрозділ, початкову школу як структурні підрозділи.
  2. СЗШ № 7, Сілецькій ЗШ, Острівському НВК припинити з 01.09.2023 року набір учнів у десяті класи.
  3. СЗШ № 14 припинити набір учнів:

- з   01.09.2023 року у десяті   класи;

- з  01.09.2023 року у п’яті  класи;

- з  01.09.2024 року у шості  класи;

- з  01.09.2025 року у сьомі  класи;

- з  01.09.2026 року у восьмі  класи;

- з 01.09. 2027 року у дев’яті класи.

  1. 1. Змінити з 01.09.2027 року тип та найменування Соснівської гімназії № 14, а саме:

-Соснівська гімназія № 14 Червоноградської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 22405625) на Соснівська початкова школа Червоноградської міської ради Львівської області.

10.Відділу освіти (Гомонко І.І.), керівникам закладів загальної середньої освіти подати на затвердження:

10.1. До 01.09.2023 року Статути:

10.1.1. Соснівського  ліцею Червоноградської міської ради Львівської області.

10.2. До 01.09.2025 року:

10.1.2.Соснівської гімназії № 7 Червоноградської міської ради Львівської області.

10.1.3. Соснівської гімназії № 14 Червоноградської міської ради Львівської області.

10.1.4. Острівської гімназії Червоноградської міської ради Львівської області.

10.1.5. Сілецької гімназії імені Івана Климіва – Легенди Червоноградської міської ради Львівської області.

10.2. До 01.09.2027 року Статут Соснівської початкової школи Червоноградської міської ради Львівської області.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комiсiю з питань охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження, сiм’ї, молодi та спорту (Кудрик І.І.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Земницьку Н.М.

 

 

Міський голова                                                               Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                               Олександр ГРАСУЛОВ

 

Заступник міського голови з пи-

тань діяльності виконавчих орга-

нів ради                                                                          Надія ЗЕМНИЦЬКА

 

 

Голова постійної депутатської ко-

місії з питань охорони здоров’я,

працi та соцiальної полiтики, ос-

вiти, культури, духовного вiдро-

дження, сiм’ї, молодi та спорту                                    Іван КУДРИК   

 

 

Начальник юридичного відділу                                    Віталій ЦЮПА

 

 

В.о.начальника відділу освіти                                       Іван КАРДИНАЛ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приєднані файли:
Реформа ЗЗСО 23 В 2.rtf
Поширити: