ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

Червоноградського району

Львівської області

сьома сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

____________   

м. Червоноград

№________

 

 

 

 

 

 

Про затвердження

Програми охорони культурної спадщини Червоноградської територіальної громади

на 2021-2022 роки

 

 

       

 

З метою створення позитивних зрушень у пам’яткоохоронній галузі та задля збереження об’єктів культурної спадщини на територіях Червоноградської територіальної громади, відповідно до основних положень Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про охорону археологічної спадщини» та інших нормативно-правових актів, положень державних та обласних програм у пам’яткоохоронній галузі, а також Закону України «Про місцеве самоврядування», Червоноградська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму охорони культурної спадщини Червоноградської територіальної громади на 2021-2022 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, праці, соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Кудрик І.І.).

 

 

 

          Міський голова 

 

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

№___________ від ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма охорони культурної спадщини

Червоноградської територіальної громади

на 2021-2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червоноград

2021 рік

Зміст.

 1. Паспорт Програми.

 2. Вступ.

 3. Мета програми.

 4. Завдання програми.

 5. Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення.

 6. Очікувані результати.

 7. Ресурсне забезпечення.

 8. Перелік завдань, заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Паспорт

1.

Повна назва Програми

Програма охорони культурної спадщини

Червоноградської територіальної громади

на 2021-2022 роки

2.

Мета Програми

Облік, охорона та ознакування об’єктів культурної спадщини

3.

Перелік цільових проектів, які буде реалізовано в межах Програми

Виготовлення облікової пам’яток культурної спадщини, укладання охоронних договорів на пам’ятки їхніми власниками/користувачами, проведення ознакування цих об’єктів інформаційними дошками єдиного зразка

4.

Правове обгрунтування

Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини», інші нормативно-правові акти, а також положення державних та обласних програм у пам’яткоохоронній галузі

5.

Терміни реалізації Програми

2021-2022 роки

6.

Розробник Програми

Відділ культури Червоноградської міської ради

7.

Автор-укладач

Гринів Ю.Я. – спеціаліст відділу культури

8.

Учасники Програми

Відділ культури, балансоутримувачі об’єктів культурної спадщини

9.

Джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету, кошти балансоутримувачів об’єктів культурної спадщини, кошти інших суб’єктів, якщо це не суперечить чинному законодавству

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вступ

Програма охорони культурної спадщини Червоноградської територіальної громади на 2021-2022 роки (далі – Програма) розроблена для створення позитивних зрушень у пам’яткоохоронній галузі регіону з урахуванням того, що охорона об’єктів культурної спадщини Червоноградської територіальної громади як частини культурного надбання України в цілому є надзвичайно важливим та одним з пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування.

Програма розроблена відповідно до основних положень Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про охорону археологічної спадщини», інші нормативно-правові акти, а також положення державних та обласних програм у пам’яткоохоронній галузі.

Програма спрямована на вдосконалення організаційних, матеріально-технічних засад та пошуку нових дієвих форм у сфері охорони культурної спадщини м. Червоноград задля перешкоджанню порушення законодавства відносно пам’яток та історичних ареалів. Крім того, надзвичайно важливим на сьогодні є реалізація дієвих методів залучення громадськості до збереженні культурного надбання Червоноградської територіальної громади.

Основними завданнями Програми є забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у пам’яткоохоронній сфері, збереження існуючих пам’яток культурної спадщини регіону та виготовлення їх охоронної документації, а також взяття на облік нововиявлених.

Згідно Державного реєстру нерухомих пам’яток України на територіях Червоноградської територіальної громади розташовано 18 об’єктів пам’яткоохоронного фонду. Це пам’ятки архітектури, історії та мистецтва, 6 з яких національного значення. Проте, перманентний брак фінансування не дозволяє розгорнути системну роботу у галузі охорони культурної спадщини. Внаслідок цього більшість значних пам’яток регіону продовжують руйнуватися.

Такий стан речей є неприпустимим, адже втрати культурних цінностей, нерухомої спадщини, історичного вигляду регіону є незворотними і непоправними. Вони неминуче відображаються на нинішньому та прийдешніх поколіннях, приводячи до духовного жебрацтва, фальсифікації історії, втрат історичної пам’яті, знищення інтелектуального та творчого потенціалу суспільства в цілому і не можуть бути компенсовані створенням нових образів та шаблонів.

У сучасному світі порятунок культурного надбання є загальносвітовим трендом, а рівень роботи пам’яткоохоронної галузі свідчить про високий рівень освіченості та духовності населення, про його бажання розвитку в площині сповідування загальновизнаних людських цінностей.

Задля порятунку культурного надбання існують місцеві, державні, міжнародні та приватні програми. Проте, участь у таких програмах вимагає наявності облікової та охоронної документації об’єктів та її належного стану.   

Саме на збереження культурної спадщини регіону, його історичного середовища, перетворення їх на ключовий чинник формування національної свідомості, патріотизму, економічного та господарчого відродження спрямована дана програма.  

 1. Мета Програми

Головною метою Програми є збереження, раціональне використання, популяризація існуючих об’єктів культурної спадщини та виявлення і вивчення нових; вироблення принципів та підходів щодо захисту історичного ареалу регіону; здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини; залучення місцевих органів публічного управління, територіальної громади й приватної ініціативи до розвитку культурної спадщини; створення умов для покращання туристичної привабливості регіону через його історико-культурну спадщину; забезпечення максимально безболісного демонтажу об’єктів культурної спадщини та меморіальних дошок, які підпадають під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».

Через низьку обізнаність про цінність тієї чи іншої пам’ятки, принципи містобудівної діяльності в історичних ареалах, відчуття безкарності за порушення пам’яткоохоронного законодавства на сьогодні склалась катастрофічна ситуація зі збереженням історичної вигляду регіону, а саме планомірна втрата його історичного обличчя внаслідок сучасних перетворень, які в більшості випадках є неприйнятними.

 1. Завдання Програми

 2. У 2021 році заплановано виготовлення облікової документації об’єктів пам’яткоохоронного фонду територій Червоноградської міської ради, а саме:

 • Братська могила радянських воїнів (пам. 1974 р., мармурова крихта), місц. – м. Червоноград, ох.№971;

 • Пам’ятник Бобинському В.П., українському поету (ск. В.Усов, арх. Й.Буковинський, 1988, мармурова крихта), місц. – м. Червоноград, ох.№1430;

 • Пам’ятник Грушевському М.С., видатному історику, голові УНР (ск. С.Якунін, рх.. В.Захаряк, 1992, кована мідь, мармурова крихта), місц. – м. Червоноград, ох.№1431;

 • Пам’ятник Шевченку Т.Г., українському поету і художнику (ск. С.Якунін, рх.. В.Захаряк, М.Ісаров, 1996, бронза), місц. – м. Червоноград, ох.№1432;

Зняття з обліку об’єктів пам’яткоохоронного фонду територій Червоноградської територіальної громади, а саме:

 • Пам’ятник Лопатіну О.В., Герою Радянського Союзу (ск. Ю. та М. Амбіцькі, Й.Садовський, арх. В.Блюсюк, 1972, мармурова крихта, чавун), місц., ох.№234;

Укладання охоронних договорів на пам’ятки їхніми власниками/користувачами.

 

 1. У 2022 році планується завершення виготовлення облікової документації усіх пам’яток культурної спадщини територій Червоноградської територіальної громади, завершення укладання охоронних договорів їхніми власниками/користувачами та проведення ознакування цих об’єктів інформаційними дошками єдиного зразка.

 

 1. Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення

Фінансове забезпечення здійснюється в межах призначених коштів, передбачених бюджетом Червоноградської територіальної громади, коштів власників/користувачів об’яктів культурної спадщини, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

 

 1. Очікувані результати

Приведення в належний стан облікової документації вищезазначених об’єктів пам’яткоохоронного фонду територій Червоноградської територіальної громади.

 

 

 1. Ресурсне забезпечення Програми

Кошти, які пропонується залучити на виконання Програми

2021 р., Обсяг коштів, тис.грн.

2022 р., Обсяг коштів, тис.грн.

Всього:

40,0

В межах фінансування

- міський бюджет

40,0

В межах фінансування

- кошти не бюджетних джерел

-

-

 

 1. Перелік завдань, заходів

№ з/п

Назва завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці заходу

Фінансування

Очікувані результати

Джерела

Кошти

1.

Облік об’єктів культурної спадщини

Виготовлення паспортів пам’яток культурної спадщини

квітень-грудень 2021 року

Відділ культури

Міський бюджет

40,0

Забезпечення належного рівня  обліку об’єктів культурної спадщини 

2.

Облік об’єктів культурної спадщини

Завершення паспортизації усіх пам’яток культурної спадщини

січень-грудень 2022 року

Відділ культури

Міський бюджет

В межах фінансування

Забезпечення належного рівня  обліку об’єктів культурної спадщини 

3.

Охорона об’єктів культурної спадщини

Укладання охоронних договорів на пам’ятки їхніми власниками/користувачами

квітень-грудень 2021 року

Балансоутримувачі об’єктів

-

-

Забезпечення належного рівня  охорони об’єктів культурної спадщини 

4.

Охорона об’єктів культурної спадщини

Завершення укладання охоронних договорів на усі пам’ятки їхніми власниками/користувачами

січень-грудень 2022 року

Балансоутримувачі об’єктів

-

-

Забезпечення належного рівня  охорони об’єктів культурної спадщини 

5.

Ознакування об’єктів культурної спадщини

Виготовлення та встановлення охоронних дошок єдиного зразка для усіх пам’яток культурної спадщини

січень-грудень 2022 року

Відділ культури

Міський бюджет

В межах фінансування

Забезпечення належного рівня  ознакування об’єктів культурної спадщини 

 

 

Приєднані файли:
Поширити: