ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
сьома сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 
     
____________________ м. Червоноград №_____________
     
       

 
Про розгляд заяви громадянина
Нагірного Віктора Ярославовича
щодо затвердження технiчних
документацiй  в с. Борятин
 
Розглянувши заяву громадянина Нагірного Віктора Ярославовича про затвердження технічних документацій в селі Борятин враховуючи подані постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", від 15.05.2003 №742-ІV «Про особисте селянське господарство», вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. Затвердити громадянину Нагірному Віктору Ярославовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,1682га згідно якої передати йому у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, (код КВЦПЗ – 01.03 - для ведення особистого селянського господарства) в с. Борятин.
Кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:19:007:0073.
2. Затвердити громадянину Нагірному Віктору Ярославовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,0519га згідно якої передати йому у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, (код КВЦПЗ – 01.03 - для ведення особистого селянського господарства) в с. Борятин.
Кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:19:007:0072.
3. Затвердити громадянину Нагірному Віктору Ярославовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,0980га згідно якої передати йому у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, (код КВЦПЗ – 01.03 - для ведення особистого селянського господарства) в с. Борятин.
Кадастровий номер земельної ділянки - 4624884200:19:004:0065.
4. Громадянину  забезпечити проведення державної реєстрацiї права власностi на земельні ділянки згідно даного рішення у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.
 
 
 
Мiський голова                                                                  Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
 

Поширити: