ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
сьома сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 
     
____________      м. Червоноград №________
     
       

 
Про розгляд заяви громадянки
Романюк Ольги Антонівни
про дозвіл на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки
в с. Борятин
 
Розглянувши заяву громадянки Романюк Ольги Антонівни про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельну ділянку, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрiй», та вiд 21.05.1997 №280/97-ВР «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. Відмовити громадянці Романюк Ользі Антонівні у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,1795га для ведення особистого селянського господарства в селі Борятин, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки Генеральному плану села Борятин.
2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.
 
 
Мiський голова                                                                                              Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: