ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
сьома сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 
____________ м. Червоноград № ________
       

 
Про розгляд заяви громадянки
Дрокіної Вікторії Миколаївни
 
Розглянувши заяву громадянки Дрокіної Вікторії Миколаївни  про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, враховуючи подані постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. Відмовити громадянці Дрокіній Вікторії Миколаївні  у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства (код за КВЦПЗ – 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в с.Сілець, у зв’язку з тим, що дана  земельна ділянка знаходиться  захисній зоні  місця поховання австрійських воїнів часів І світової війни ( дана земельна ділянка розташована за межами населеного пункту с. Сілець, кадастровий номер земельної ділянки загальною площею 3,5169 га - 4624886600:08:000:0817).
2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.
                                                                                                          
 
 
Мiський голова                                                       Андрій  ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: