ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
сьома сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 
     
____________      м.Червоноград №________
     
       

Про розгляд клопотання Відділу
капітального будівництва та інвестицій
Червоноградської міської ради
 
 
Розглянувши клопотання Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 р. № 858-IV "Про землеустрiй" та вiд 21.05.1997 №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. Надати Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради дозвiл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0 га для будівництва ділянки дороги вздовж західної межі житлового кварталу «Солокія» в місті Червоноград.
2. Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради та розробнику документації із землеустрою забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки в національній кадастровій системі. Розроблену та погоджену у встановленому порядку проект землеустрою щодо вiдведення земельної ділянки подати на затвердження Червоноградській міській раді.
3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.
 
 
 
Мiський голова                                                        Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: