ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
сьома сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
     
____________ м.Червоноград №____
     

Про припинення договору оренди
земельної ділянки в м. Соснівка
 
Розглянувши Детальний план території індивідуальної забудови вул. Затишної в м. Соснівка розроблений з метою надання земельних ділянок учасникам бойових дій, враховуючи поданi постiйно-дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї,  керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 02.10.2003 № 1211-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про оренду землi", вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. У зв’язку із закінченням терміну дії договору оренди земельної ділянки припинити право оренди земельної ділянки площею 0,0543 га в м. Соснівка на     вул. 22 Січня, біля будинку № 5/1, яка була надана громадянці Хрустальовій Тетяні Вячеславівні та громадянину Петрику Ігорю Йосиповичу для ведення городництва             (код за КВПЦЗ- 01.07-для городництва) та дію договору оренди земельної ділянки від 25.03.2011 зареєстрованого за № 461180004000004. Передати дану земельну ділянку до земель запасу Червоноградської міської ради.
        Кадастровий номер земельної дiлянки–4611870400:01:001:0016.
2. Громадянам та першому заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балку Д.I. забезпечити припинення права оренди на земельну ділянку у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, згідно даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.
 

 
Мiський голова                                                         Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: