ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
сьома сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
     
____________ м.Червоноград №________  

Про надання дозволу на розроблення проектiв

землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

в м. Соснівка

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, враховуючи поданi постiйно-дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада

В И Р I Ш И Л А :

  1. Надати громадянам дозвіл на розроблення проектiв землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів, згідно додатку.
  2. Громадянам та розробникам документацій із землеустрою забезпечити державну реєстрацію земельних ділянок в національній кадастровій системі. Розробленi та погодженi у встановленому порядку проекти землеустрою щодо вiдведення земельних ділянок подати на затвердження Червоноградській міській раді.
  3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

Мiський головаАндрій ЗАЛІВСЬКИЙ

додаток

до рішення Червоноградської міської ради

від ___________ № ________

Перелік

громадян, яким надається дозвiл на розроблення проектів землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок для будівництва індивідуальних гаражів

в місті Соснівка


з/п
Прізвище, ім’я,
по-батькові,
адреса проживання.
Місцезнаходження
земельної ділянки.
Орієнтовна площа земельної ділянки, га
1 Новосад Любов Павлівна
прож. м. Соснівка,
вул. 22 Січня, 24/55
м. Соснівка
вул. Грушевського, 36 «а»,
гараж № 540
0,0040
2 Остапів Наталія Іванівна
прож. м. Соснівка,
вул. Львівська, 25/9
м. Соснівка
вул. Грушевського, 36 «а»,
гараж № 284
0,0040
Поширити: