ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львiвської областi
Девята  сесiя сьомого скликання
  Р I Ш Е Н Н Я
 
 

 

   
____________ м. Червоноград №_______  
       
       
Про надання згоди на безоплатне прийняття від Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації у  комунальну     власність Червоноградської міської територіальної громади в особі Червоноградської міської ради, об’єкт – ««Амбулаторія монопрактики, в с. Волсвин, вул Шептицького, 57а, Сокальський район – нове будівництво» Коригування»

   
           

           Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», постановою   Кабiнету    Мiнiстрiв    України   вiд 13.08.2003р. № 1253 «Про затвердження Порядку безоплатної передачi у комунальну власнiсть об'єктiв соцiальної сфери, житлового фонду, у тому числi незавершеного будiвництва, а також внутрiшньогосподарських мелiоративних систем колективних сiльськогосподарських пiдприємств, що не пiдлягали паюванню в процесi реорганiзацiї цих пiдприємств та переданi на баланс пiдприємств – правонаступникiв», розглянувши Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністраці вiд 15.06.2021р. за  № 329/1-2, Червоноградська мiська рада
 
ВИРIШИЛА:
 
1. Надати згоду на безоплатне прийняття від Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації у  комунальну     власність Червоноградської міської територіальної громади в особі Червоноградської міської ради, об’єкт – ««Амбулаторія монопрактики, в с. Волсвин, вул Шептицького, 57а, Сокальський район – нове будівництво» Коригування».
 
2. Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради здiйснити органiзацiйно-
правовi заходи для безоплатного прийняття вiд Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації  у  комунальну     власність Червоноградської міської територіальної громади в особi Червоноградської мiської
ради вищезгаданий об’єкт у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
 
3.  Контроль за виконанням рiшення покласти на  постiйну депутатську комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї  ( Василишин П.С.) та заступника мiського голови  з питань дiяльностi виконавчих органiв ради   Земницька Н.М.
 
 
Мiський голова                                                      Андрiй   ЗАЛIВСЬКИЙ

Поширити: