ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Дев’ята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

_______________       

м.Червоноград

№ ________

 

 

 

Про  встановлення туристичного збору на території  Червоноградської міської територіальної громади

 

 

 (13587000000)

 (код бюджету)

 

 

       

 

 

 

Керуючись пунктом 24 статтi 26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», статтею 64 Бюджетного кодексу України зi змiнами та доповненнями, статтею 7, пунктом 12.3 статтi 12 Податкового кодексу України, Червоноградська мiська рада

ВИРIШИЛА:

 1. Встановити на територiї Червоноградської міської територіальної громади туристичний збiр.
  • Платникiв туристичного збору визначати вiдповiдно до пункту 268.2 статтi 268 Податкового кодексу України.
  • Ставку туристичного збору встановити у розмiрi :
 • для внутрiшнього туризму в залежностi вiд вартостi послуг тимчасового розмiщення особи в мiсцях проживання (ночiвлi):

при вартостi послуг тимчасового розмiщення особи в мiсцях проживання (ночiвлi)  до 350 гривень – 0,2 вiдсотка,   вiд 351 до 750 гривень – 0,3 вiдсотка,   вiд 751 до 1200 гривень – 0,4 вiдсотка,  вiд 1201 гривнi i вище – 0,5 вiдсотка вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, для однiєї особи за одну добу тимчасового розмiщення.

 • для в’їзного туризму в розмiрi 1 вiдсотка вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, для однiєї особи за одну добу тимчасового розмiщення.
  • Базу справляння туристичного збору визначати вiдповiдно до пункту 268.4 статтi 268 Податкового кодексу України.
  • Податкових агентів, що здiйснюють справляння збору визначати вiдповiдно пункту 268.5 статтi 268 Податкового кодексу України.
  • Порядок сплати туристичного збору визначати вiдповiдно до пункту 268.7 статтi 268 Податкового кодексу України.

 

 1. Оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

   

 1. Рішення Червоноградської міської ради від 18.04.2019 року №1210 «Про внесення змiн до рiшення про встановлення туристичного збору на територiї мiста Червонограда» визнати таким, що втратило чинність.

 

 1.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Остапюк П.С.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мисака М.І.

  

 

 

Міський голова                                                           А. ЗАЛІВСЬКИЙ

Приєднані файли:
Поширити: