ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

двадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

___________                                 м. Червоноград

№ ______

 

Про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

для продажу прав оренди на земельному аукціоні

в м. Червонограді на вул. Мазепи

 

З метою продажу права оренди земельної ділянки на земельному аукціоні і створення умов для ефективного використання земель, поповнення міського бюджету, стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності до придбання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, формування відкритого та прозорого ринку землі, враховуючи пропозицiю, подану постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 №3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 06.10.1998 № 161-ХІV "Про оренду землi" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi», Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

  1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,4 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗД – 02.03 – будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку), в місті Червонограді на вулиці Мазепи, з метою включення її в перелiк для продажу права оренди на електронних земельних торгах у формi аукцiону, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Червоноградської міської ради.
  2. Замовником землевпорядної документації на земельну ділянку, вказану в даному рішенні, визначити виконавчий комітет Червоноградської міської ради.
  3. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, згідно даного рішення, здійснити за кошти міського бюджету.
  4. Виконавчому комітету Червоноградської міської ради та розробнику документації із землеустрою забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки в національній кадастровій системі. Розроблений проект землеустрою щодо вiдведення земельної ділянки подати на затвердження Червоноградській міській раді.
  5.  Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.).

 

Мiський голова                                                                    Андрій  ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: