ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

двадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

____________

м. Червоноград

                    № ______

 

 

 

Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами, та продаж права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі

електронного аукціону) в с. Сілець, присілок Копані, кадастровий номер земельної ділянки 4624886600:19:003:0197

 

З метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку, враховуючи пропозицiї, поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради, керуючись ст.ст.12, 127, 128, 135-139 Земельного кодексу України та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червоноградська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами земельну ділянку площею 0,0249 га; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, (КВЦПЗД 03.13 - для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування), яка розташована в с. Сілець, присілок Копані, кадастровий номер земельної ділянки: 4624886600:19:003:0197.
 2. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,0249 га; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, (КВЦПЗД 03.13 - для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування), яка розташована в с. Сілець присілок Копані, кадастровий номер земельної ділянки: 4624886600:19:003:0197 на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).
 3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 61019грн., 86 коп., що становить 4881грн., 59коп.
 4. Встановити термін оренди 10 років.
 5. Торги провести в порядку визначеному ст.135-139 Земельного кодексу України.
 6. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу уповноважену особу за дорученням від імені Організатора укласти угоду з електронним майданчиком.
 7. Опублікувати в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 ЗКУ.
 8. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, встановлених ч. 6 ст.137 Земельного кодексу України.
 9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі електронного аукціону на виконання ч.24 ст.137 Земельного кодексу України відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот грн., 00 коп.), відповідно до ст.207 Земельного кодексу України – втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь в сумі, що становить 18215,09 грн. (вісімнадцять тисяч двісті п’ятнадцять грн. 09 коп.) відповідно до розрахунку у терміни, регламентовані чинним законодавством України, та електронному майданчику, згідно виставлених рахунків.
 10. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу уповноважену особу за дорученням від імені Організатора підписати протокол про результати торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 11. Затвердити проект договору оренди землі, згідно з додатком.
 12.  Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.).

 

 

 

         Мiський голова                                                                    Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

Поширити: