ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

двадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

__________

м. Червоноград

                          № ______

 

 

 

Про продаж у власність

земельної ділянки громадянину

Дошаку Роману Зеноновичу

 

Розглянувши клопотання громадянина Дошака Романа Зеноновича про продаж земельної ділянки, враховуючи пропозиції, поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради, керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про Державний земельний кадастр» вiд 07.07.2011 №3613-VI, та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рецензією №0908-22/01рц від 09.08.2022 на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, Червоноградська мiська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Продати у власність громадянину Дошаку Роману Зеноновичу земельну ділянку площею 0,0026 га, для обслуговування магазину (КВЦПЗД – 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), в м. Соснівка, вул. Галицька, 6а-1, за ціною 5969 грн. 00 коп. (п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять грн., 00 коп.) без врахування ПДВ. Зарахувати до ціни продажу земельної ділянки сплачений авансовий внесок у сумі 3202,12 грн. (три тисячі двісті дві гривні 12 коп.),

кадастровий номер земельної ділянки – 4611870400:01:005:0001.

  1. Громадянину Дошаку Роману Зеноновичу забезпечити припинення права оренди земельної ділянки, оформлення, укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення та державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.
  2. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу довірену особу на підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки з покупцем, згідно даного рішення.
  3. Витрати на укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки віднести за рахунок покупця земельної ділянки.
  4. Громадянину Дошаку Роману Зеноновичу забезпечити цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки інженерних мереж в охоронних зонах, згідно з вимогами інженерних служб міста і не чинити перешкод для їх ремонту, обслуговування, дотримуватися правил використання земель при будівництві нових.
  5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.).

 

 

 

Мiський голова                                                                Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: