ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

дев’ятнадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

__________

м. Червоноград

                         № _______

 

 

 

Про розгляд клопотання

Товариства з обмеженою відповідальність

«ЕКО - ТЕХРЕСУРС»

 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю                      «ЕКО - ТЕХРЕСУРС» про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї,  керуючись постановою Кабінету міністрів України № 1147 від 03 листопада 2021 року, Земельним Кодексом України, Законом України «Про Державний земельний кадастр» вiд 07.07.2011 № 3613-VI, Податковим Кодексом України вiд 02.12.2010 № 2755-VI, та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi», Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею га для обслуговування автобази (код КВЦПЗД - 11.01 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами) на території Червоноградської міської ради (за межами населеного пункту села Сілець) в розмірі 5283169,76 грн (п’ять мільйонів двісті вісімдесят три тисячі сто шістдесят дев’ять грн., 76 коп.),

Кадастровий номер 4624886600:02:000:0036.

  1. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.)

 

 

Мiський голова                                                                                 Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: