ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвської областi

Девятнадцята сесія восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

     

____________

м. Червоноград

      №_______

     

 

Про присвоєння звання «Благодійник громади»

 

Вiдповiдно до статтi 22 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та з метою визнання громадян України, iноземних громадян за значні заслуги у благодійній,  волонтерської діяльності, Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Встановити звання «Благодійник громади».
  2. Затвердити Положення про звання «Благодійник громади», що додається.
  3. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi,  антикорупційної політики, захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та  iнформацiї (Майданович С.В.).

 

 

 

 

Мiський голова                                                                    Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

  

ЗАТВЕРЖЕНО:

рішенням міської ради

____________  №_____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про присвоєння  звання “Благодійник  громади”

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Звання “Благодійник громади” (надалі Звання) присвоюється особам за значну благодiйну, волонтерську діяльність у Червоноградській міській територіальній громаді.

1.2. Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства (в тому числі посмертно).

1.3. Звання присвоюється розпорядженням Червоноградського  міського голови.

1.4. Особам, яким присвоюється Звання, вручається нагрудний знак, посвідчення. У випадку присвоєння Звання посмертно нагрудний знак, посвідчення вручаються близьким родичам.

1.5 Бланк посвідчення, атрибути нагрудного знаку затверджується розпорядженням міського голови. 

 

  1. Порядок представлення до присвоєння звання “Благодійник громади”

 

2.1. Подання про присвоєння звання "Благодійник громади" вноситься трудовими колективами пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх адмiнiстративного пiдпорядкування i форм власностi, полiтичними партiями, громадськими органiзацiями, депутатами, міським головою.

2.2. У разі подання кандидатури до присвоєння Звання, подаються такі документи:

- клопотання на ім’я міського голови з обґрунтуванням доцільності присвоєння Звання;

- вичерпні біографічні дані про кандидата.

До пакету документів можуть додаватися відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, громадських, партійних організацій, колективів та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури

2.3. Не розглядаються:

- подання у порядку самовисування;

2.4. Матеріали щодо кандидатури на присвоєння Звання “Благодійник громади” подають в організаційний відділ міської ради. Попередній розгляд матеріалів щодо кандидатури на присвоєння Звання проводиться на засіданні профільної постійної  комісії Червоноградської міської ради.

 

  1. Порядок вручення посвідчення та нагрудного знаку “Благодійник громади”

 

3.1. Посвідчення та нагрудний знак вручається громадянам, які удостоєні звання “Благодійник громади” безпосередньо, їх законним представникам або їх близьким родичам-спадкоємцям.

3.2. Відзнаку вручає Червоноградський міський голова на засіданні Червоноградської міської ради або під час офіційних заходів присвячених до святкування  дня міста Червоноград, дня Незалежності України.

3.3. Повідомлення про присвоєння Звання розміщується в міських засобах масової інформації  та на офіційному сайті міської ради.

 

 

 

  1. Позбавлення звання “Благодійник громади”

 

4.1. Звання “Благодійник громади” може бути скасоване рішенням міської ради, якщо особа, якій воно присвоєно, своєю поведінкою дискредитує це високе звання, а також у разі порушення ним Конституції та Законів України, що доведено у встановленому законодавством порядку.

4.2. У разі позбавлення особи Звання:

- посвідчення про присвоєння Звання та інші нагородні атрибути підлягають поверненню до міської ради.

Поширити: