ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

сімнадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

_______________

м. Червоноград

________

 

 

 

 

 

 

 

Про розгляд клопотання

Риндик Наталії Іванівни

 

Розглянувши клопотання громадянки Риндик Наталії Іванівни про припинення дії договору оренди землі, керуючись Земельним кодексом України, Податковим кодексом України вiд 02.12.2010 № 2755-УI, Законами України «Про Державний земельний кадастр» вiд 07.07.2011 №3613-УI, вiд 06.10.1998 № 161-ХІV "Про оренду землi" та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рішенням Червоноградської міської ради від 25.06.2019 № 1277 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території міста Червонограда», Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

  1. У зв’язку з добровільною відмовою громадянки Риндик Наталії Іванівни, припинити з 03.06.2022 дію договору оренди землі від 15 червня 2021 року № 55 на земельну ділянку площею 0,6284 га, в місті Червонограді на вулиці Олеся, 5, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, (код за КВЦПЗД – 03.07– для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), наданої їй в оренду, і вилучити дану земельну ділянку до складу земель запасу Червоноградської міської ради, з подальшим включенням її в перелік для продажу права оренди на земельному аукціоні.

Кадастровий номер земельної ділянки – 4611800000:03:018:0058.

  1. 2. Громадянці Риндик Наталії Іванівні забезпечити припинення права оренди на земельну ділянку згідно даного рішення у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
  2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.).

 

 

Мiський голова                                                                     Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: