ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

восьма сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

____________

м. Червоноград

№________

 

 

 

       

Про розгляд клопотання Товариства

з обмеженою відповідальністю «СОКМЕ»

 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СОКМЕ» про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо поділу земельної ділянки, враховуючи подані постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рішенням Червоноградської міської ради від 25.06.2019 № 1277 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території міста Червонограда», Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

  1. Затвердити технiчну документацiю iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки площею 1,1695 га (кадастровий номер земельної ділянки - 4611800000:03:008:0120), для будівництва об’єктів загального користування – вулиць та проїздів для обслуговування кварталу житлової забудови котеджного типу (код КВЦПЗ – 18.00 – землі загального користування), в місті Червоноградi, на вулиці Т. Савки, 38 «а» на дві земельнi дiлянки:

1) - площею 1,1645 га, для будівництва об’єктів загального користування – вулиць та проїздів для обслуговування кварталу житлової забудови котеджного типу (код КВЦПЗ – 18.00 – землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) в місті Червоноградi на вулиці Т. Савки, 38 «а»,

кадастровий номер земельної ділянки - 4611800000:03:008:0131;

2) - площею 0,0050 га, для будівництва об’єктів загального користування – вулиць та проїздів для обслуговування кварталу житлової забудови котеджного типу (код КВЦПЗ – 18.00 – землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) в місті Червоноградi на вулиці Т. Савки, 38 «а»,

кадастровий номер земельної ділянки - 4611800000:03:008:0132;

  1. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «СОКМЕ» на утворенi пiсля подiлу, земельнi дiлянки: площею 1,1645 га, кадастровий номер 4611800000:03:008:0131 та площею 0,0050 га, кадастровий номер 4611800000:03:008:0132, для будівництва об’єктів загального користування – вулиць та проїздів для обслуговування кварталу житлової забудови котеджного типу (код КВЦПЗ – 18.00 – землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) в місті Червоноградi на вулиці Т. Савки, 38 «а» рiчну орендну плату у розмiрi 1 % вiд їх нормативних грошових оцiнок. Орендну плату нараховувати з моменту реєстрацiї даних земельних дiлянок в державному реєстрi речових прав на нерухоме майно.
  2. 3. Доручити першому заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балку Д.I. забезпечити реєстрацiю прав комунальної власностi земельних дiлянок, вказаних у даному рiшеннi, за Червоноградською мiською радою (код 26269722), у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
  3. Товариству з обмеженою відповідальністю «СОКМЕ» укласти додаткову угоду до договору оренди землi про внесення інформації згідно даного рішення.
  4. Товариству з обмеженою відповідальністю «СОКМЕ»в п’ятиденний термiн з дня державної реєстрацiї поширення права оренди на новоутворені після поділу земельні ділянки, згідно даного рішення, подати копiю додаткової угоди в державну податкову iнспекцiю у мiстi Червоноградi.
  5. Видатки за виготовлення нових кадастрових планiв земельних дiлянок, пiдготовку обмiнних файлiв XML, оформлення та державну реєстрацiю додаткової угоди про внесення інформації згідно даного рішення вiднести за рахунок орендаря земельних дiлянок.
  6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

 

 

 

                               Мiський голова                                                         Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Приєднані файли:
Поширити: