ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Шістнадцята   сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

____________

м.Червоноград

№_______

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноград- ської мiської ради в статутний фонд  КП «Червоноградводоканал» капiтальних вкладень

 

 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України  „Про мiсцеве самоврядування в Українi”  та ст.327 Цивiльного кодексу України, розглянувши клопотання вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради, Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Зняти з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради та передати як внески в статутний фонд КП «Червоноградводоканал» капiтальнi вкладення по об’єктах:

 

  • Реконструкція магістрального водопроводу Бендюзького водозабору від с.Бендюга Сокальського району Львівської області до м.Червоноград Львівської області (1 черга) в сумі 5 916 289,34 грн ( П’ять мільйонів дев’ятсот шістнадцять тисяч двісті вісімдесят дев’ять грн. 34 коп);

 

  • Реконструкція магістрального водопроводу Бендюзького водозабору від с.Бендюга Сокальського району Львівської області до м.Червоноград Львівської області (2 черга) в сумі 6 069 594,14 грн ( Шість мільйонів шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто чотири грн. 14 коп).

 

  1. Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради зняття капiтальних вкладень провести згiдно чинного законодавства.

 

  1. КП «Червоноградводоканал» прийняти на баланс як внески в статутний фонд капiтальнi вкладення по об’єктах:

 

  • Реконструкція магістрального водопроводу Бендюзького водозабору від с.Бендюга Сокальського району Львівської області до м.Червоноград Львівської області (1 черга) в сумі 5 916 289,34 грн ( П’ять мільйонів дев’ятсот шістнадцять тисяч двісті вісімдесят дев’ять грн. 34 коп);

 

  • Реконструкція магістрального водопроводу Бендюзького водозабору від с.Бендюга Сокальського району Львівської області до м.Червоноград Львівської області (2 черга) в сумі 6 069 594,14 грн ( Шість мільйонів шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто чотири грн. 14 коп).

 

  1. КП «Червоноградводоканал» прийняття в статутний фонд капiтальних вкладень провести згiдно чинного законодавства.

 

  1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Мисака М.І.

 

 

Міський голова                            

      

     Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: