ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Шістнадцята  сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

____________

м.Червоноград

№_______

 

 

 

 

 

 

 

           

Про списання з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень по об’єкту «Електропостачання індивідуальної житлової забудови кварталу "Солокія" в м.Червонограді Львівської області (будівництво) Коригування»

 

 

 

Керуючись ст. 26, 60 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, ст. 7, 15, відповідно до п. 4.1.15 Кодексу системи розподілу затвердженого постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018р., враховуючи клопотання відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради, Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Списати з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капітальні вкладення по об’єкту «Електропостачання індивідуальної житлової забудови кварталу "Солокія" в м.Червонограді Львівської області (будівництво) Коригування» в сумі 211 323,16 грн.(Двісті одинадцять тисяч триста двадцять три грн.16 коп).

 

  1. Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради списання капiтальних вкладень по об’єкту провести згiдно чинного законодавства.

 

  1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Мисака М.І.

 

 

 

Міський голова                            

 

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: