ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

п’ятнадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

___.____________           

м. Червоноград

№_____

 

 

 

 

Про  затвердження  статуту Комунального

 Підприємства «Центр первинної медико-санiтарної

 допомоги м.Червонограда» в новій редакції

 Вiдповiдно до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 12.10.2017 р. № 650 «Про утворення Комунального пiдприємства  «Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда»,   рішення Червоноградської міської ради № 707 від 21.12.2017р. «Про затвердження статуту Комунального пiдприємства  «Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда»», ст. 109 Цивiльного Кодексу України, ст.17, ч.4 с.37 Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань», керуючись 26, 60 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада,

ВИРIШИЛА:

 

  1. Затевердити статут Комунального пiдприємства  «Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда» в новій редакції, що додається.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника мiського голови  з питань дiяльностi виконавчих органів  ради  Турко Н.Р., постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї , молоді та спорту ( Курівчак Н.М.).

 

 

 

Мiський голова 

 

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

     

 

 

Діяюча реадкція Статуту

Пропонована редакція статуту

п.8.4

Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги та подає на затвердження Засновнику в установленому порядку.

 п.8.4 .

Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

п. 9.1   

Працівники підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції) трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі , інші органи,уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства,  а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

п. 9.1  Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції) трудового колективу, уповноваженого трудовим колективом на представництво, інші органи, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного та побутового обслуговування. Представники трудового колективу представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні

 

 

 

 

 

Поширити: