ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

П’ятнадцята  сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

____________

м.Червоноград

№_______

 

 

 

 

 

 

 

           

Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради в статутний фонд КП «Комунальник» капiтальних вкладень

 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України  „Про мiсцеве самоврядування в Українi” та ст.327 Цивiльного кодексу України, розглянувши клопотання вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради, Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Зняти з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради та передати як внески в статутний фонд КП «Комунальник» капiтальнi вкладення на загальну суму 1 835 407,86 грн. (один мільйон вісімсот тридцять п’ять тисяч чотириста сім грн. 86 коп)  по об’єктах згiдно додатку.

 

  1. Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради зняття капiтальних вкладень провести згiдно чинного законодавства.

 

  1. КП «Комунальник» прийняти на баланс як внески в статутний фонд капiтальнi вкладення на загальну суму 1 835 407,86 грн. (один мільйон вісімсот тридцять п’ять тисяч чотириста сім грн. 86 коп) по об’єктах згiдно додатку.

 

  1. КП «Комунальник» прийняття в статутний фонд капiтальних вкладень провести згiдно чинного законодавства.

 

  1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Мисака М.І.

 

Міський голова                            

 

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

Додаток  до рiшення

Червоноградської міської ради  вiд __________  №_____

 

 

 

 

Перелiк капiтальних вкаладень по об’єктах будiвництва

№     з/п

Найменування

Сума                     (грн)

1

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Львівська            в м. Червоноград  Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій

 

    483 006,00

2

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.Б.Хмельницького  в м. Червоноград  Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій (від р.Солокія по

пам’ятника Шахтарю)

 

   495 133,90

3

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.Б.Хмельницького в м. Червоноград  Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій (від вул.Стуса до АС)

 

483 257,72

4

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.Шахтарська та вул.Польова в с.Межиріччя Червоноградського району Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій

 

   374 010,24

Всього

    1 835 407,86

 

 

 

 

 

 

 

         Секретар ради                                                                        Олександр ГРАСУЛОВ

       

 

 

 

 

Приєднані файли:
Поширити: