ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Пятнадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

__________________

м. Червоноград

№________

 

 

 

 

 

 

Про  розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Червоноградської  міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області

 

 

       

 

 

  

            Керуючись ст.ст.16, 161, 20, 21 Закону України  від 17.02.2011 року № 3038-ІУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.17  Закону України  від 16.11.1992 року №2780-ХІІ «Про основи містобудування»,  Законом України від  20.03.2018 року № 2354-ХІІІ «Про стратегічну екологічну оцінку», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо  врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні»,  п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.20021 року №853 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року № 926 «Про затвердження порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», п. 42 частини 1 ст. 26 Закону України  від 21.05.1997 року № 280 /97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади, дотримання принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території громади враховуючи висновки та пропозиції постійно  діючої узгоджувальної комісії по плануванню і забудові населених пунктів Червоноградська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Розробити Комплексний план просторового розвитку території Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області ( далі – Комплексний план ).

 

  1. Замовником на розроблення Комплексного плану визначити виконавчий комітет Червоноградської міської ради.
  2. 3. Замовнику Комплексного плану:

   

     3.1. провести підготовчі процедури розроблення Комплексного плану у відповідності до плану  (додаток 1);

 

     3.2. звернутись до Львівської обласної державної адміністрації щодо визначення державних та регіональних інтересів для їх врахування під час розроблення Комплексного плану;

 

      3.3. звернутися до суміжних територіальних громад щодо визначення їх інтересів для врахування під час розроблення Комплексного плану;

 

       3.4. забезпечити дотримання визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року № 926 «Про затвердження Порядку  розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» вимог до персонального складу робочої групи з формування завдання на розроблення Комплексного плану та строків приймання заявок  на участь в робочій групі:

 

- частка членів групи, що представляють міську раду та виконавчий орган міської ради , не повинні перевищувати половину складу робочої групи плюс одна особа;

 

 - повинно бути забезпечено участь у робочій групі  принаймні одного представника від кожного з населених пунктів, розташованих на території територіальної громади, який не є співробітником виконавчого органу;

 

      -  допускається представлення одним членом робочої групи інтересів кількох

     суміжних населених пунктів територіальної громади;

 

- строк приймання заявок на участь у робочій групі складає не менше як 10 робочих днів з дня публікації даного рішення  на веб-сайті Червоноградської міської ради;

 

    3.5. включити в завдання на розроблення Комплексного плану та забезпечити врахування при його розробленні пропозицій щодо переліку та значень індикаторів ;

 

    3.6. оприлюднити прогнозовані наслідки розроблення Комплексного плану (додаток 2);

 

    3.7. здійснювати координацію роботи з  розроблення Комплексного плану;

 

    3.8. забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Комплексного плану;

 

     3.9. забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки;

 

     3.10. забезпечити розгляд проекту Комплексного плану архітектурно-містобудівною радою при Департаменті архітектури  та містобудування Львівської обласної державної адміністрації;

 

       3.11. обрати експертну організацію у відповідності до Закону України від 25.12.2015 року № 922-УІІІ «Про публічні закупівлі» та забезпечити подання проекту  Комплексного плану експертній організації для проведення експертизи;

 

      3.12. подати розроблений та погоджений у порядку, визначеному законодавством України проєкт Комплексного плану на затвердження Червоноградській міській раді.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу  депутатську комісію з питань містобудування, регулювання земельних відносин та адміністративно-територіального устрою (П.Пилипчук) та першого заступника з питань діяльності виконавчих органів Червоноградської міської ради  Д.Балка.

 

      

 

 

Міський голова 

 

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Приєднані файли:
Поширити: