ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

одинадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

___________                                м. Червоноград                                № ___


Про затвердження проектiв землеустрою

щодо вiдведення земельних дiлянок в с. Сілець

 

Розглянувши клопотання громадян про затвердження проектів землеустрою щодо вiдведення земельних ділянок, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi",  Червоноградська мiська рада

 

В И Р I Ш И Л А :

 

  1. Затвердити проекти землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, згідно яких передати громадянам у власнiсть земельні дiлянки для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗД - 01.03 для ведення особистого селянського господарства) згідно додатку.
  2.  Громадянам забезпечити проведення державної реєстрацiї прав власностi на земельнi дiлянки згiдно даного рiшення у державного реєстратора  речових прав  на нерухоме майно.
  3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

 

 

                Мiський голова                                                                   Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

додаток

до рiшення Червоноградської мiської ради

вiд _____________№ ______

 

Перелiк

 земельних дiлянок, якi передаються у власнiсть громадянам для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗД – 01.03)  в с. Сілець.

 

з/п

Прiзвище, iм’я, по батьковi, адреса проживання.

Мiсцезнаходження

земельної ділянки.

Кадастровий номер земельної ділянки.

Передається у  власнiсть,

га

1

Матковський Іван Михайлович,

прож. с. Сілець,

присілок Копані,

провулок Зелений, 8.

с. Сілець,

4624886600:19:002:0226

0,0800

2

Андрущак Анна Гарасимівна,

прож. м. Червоноград,

вул. Мазепи, 8/76.

с. Сілець,

присілок  Дженджерівка,

4624886600:19:021:0040

0,5088

 

3

Боцко Людмила Іванівна,

прож. м. Червоноград,

вул. С. Бандери, 10/96.

за межами населеного пункту

с. Сілець,

4624886600:19:001:0897

0,5000

 

 

 

                Секретар мiської ради                                                     Олександр ГРАСУЛОВ

Приєднані файли:
Поширити: