ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області
сьома сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 
     
_______________        м. Червоноград №_______
     
       

 
 
Про розгляд заяви громадянина
Лавріва Зенона Михайловича
щодо затвердження технiчних
документацiй  в с. Острів
 
Розглянувши заяву громадянина Лавріва Зенона Михайловича про затвердження технічних документацій в селі Острів враховуючи подані постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 07.07.2011 № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
 
В И Р I Ш И Л А :
 
1. Затвердити громадянину Лавріву Зенону Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно якої передати у власність земельну ділянку площею 0,2566га та земельну ділянку 0,3309 для ведення особистого селянського господарства, (код КВЦПЗ – 01.03 - для ведення особистого селянського господарства) в селі Острів.
Кадастровий номер земельної дiлянки – 4624884200:21:001:0071.
2. Затвердити громадянину Лавріву Зенону Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно якої передати у власність земельну ділянку площею 0,3309га для ведення особистого селянського господарства, (код КВЦПЗ – 01.03 - для ведення особистого селянського господарства) в селі Острів.
Кадастровий номер земельної дiлянки – 4624884200:21:001:0072.
3. Громадянину  забезпечити проведення державної реєстрацiї права власностi на земельні ділянки згідно даного рішення у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.
 
 
 
Мiський голова                                                                  Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Поширити: