ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

___________

м.Червоноград

№ ____

 

 

 

 

 

 

 

 

Про створення Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Червоноградська міської ради

 

 

 

 

 

 

               

 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», із змінами, керуючись статтями 27, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вирішення питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб, виконавчий комітет Червоноградської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Створити Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради.
  2. Затвердити:

            2.1. Положення про Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради, що додається.

            2.2. Склад Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради, що додається.

  1. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Червоноградської міської ради.
  2. Контроль з виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваля В.С.

 

 

Міський голова                                                                                         Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                       Георгій ТИМЧИШИН

 

Заступник начальника юридичного відділу                                      Тетяна ЛІНИНСЬКА

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                   Володимир КОВАЛЬ

 

Головний спеціаліст з повноваженнями

уповноваженої особи з питань запобігання

та виявлення корупції                                                                            Олег МУСІЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення виконавчого комітету Червоноградської  міської  ради                                                                                                                         ____________№___________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради (далі − Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою вирішення питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб, підтримки та захисту релокованого бізнесу на території Червоноградської міської територіальної громади.

1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією і законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Червоноградської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Червоноградського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно правовими актами.

1.3. Діяльність Координаційної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, інклюзивності та рівності.

 

  1. Мета та завдання Координаційної ради

 

2.1. Метою діяльності Координаційної ради є сприяння вирішенню питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб, підтримка та захист суб’єктів підприємництва, які перемістилися на територію Червоноградської міської територіальної громади.

2.2. До завдань Координаційної ради належать:

2.2.1. Налагодження співпраці Червоноградської міської ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, міжнародними та науковими організаціями, засобами масової інформації, іншими інститутами громадянського суспільства з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

2.2.2. Залучення внутрішньо переміщених осіб, зокрема представників вразливих груп із числа внутрішньо переміщених осіб, до вирішення проблемних питань у сфері захисту їхніх прав та законних інтересів.

2.2.3. Сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до участі у робочих групах, комісіях тощо для розробки та виконання місцевих програм

у сфері соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення їхніх житлових та майнових прав.

2.2.4. Сприяння реалізації Керівних принципів ООН з питань внутрішнього переміщення, а саме щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на свободу зборів, участі на рівних засадах у справах громади.

2.2.5. Сприяння співпраці органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій та їх об’єднань, міжнародних та наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства з питань реалізації державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

2.2.6. Сприяння залученню вразливих груп внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації проти України (жінок, національних меншин, осіб з інвалідністю тощо), до процесу ухвалення рішень.

2.2.7. Застосування принципів конфліктної та гендерної чутливості в процесі розробки та реалізації політик на місцевому рівні задля розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між приймаючою громадою та внутрішньо переміщеними особами.

2.2.8. Організаційна, методична, консультативна підтримка та захист суб’єктів господарювання, які перемістили на територію Червоноградської міської територіальної громади свої виробничі потужності, працівників та інші активи; надання Червоноградській міській раді її виконавчому комітету пропозицій та рекомендацій щодо створення місцевих програм підтримки релокованого бізнесу.

2.2.9. Підготовка пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної та місцевої політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Проведення моніторингу за реалізацією вищевказаних питань на території  Червоноградської міської територіальної громади.

 

  1. Повноваження Координаційної ради

 

3.1. Розроблення пропозицій, рекомендацій щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на території Червоноградської міської територіальної громади.

3.2. Подання пропозицій, рекомендацій, розроблених за результатами своєї роботи, Червоноградській міській раді, її виконавчим органам, іншим органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади тощо.

3.3 Сприяння налагодженню ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб з Червоноградською  міською радою, її виконавчими органами, підприємствами, установами, організаціями, розміщеними на території Червоноградської міської територіальної громади.

3.4. Сприяння соціально-економічній інтеграції внутрішньо переміщених осіб на території Червоноградської міської територіальної громади.

3.5. Сприяння залученню фінансування на виконання програм та заходів, що містять компонент допомоги внутрішньо переміщеним особам.

3.6. Розгляд пропозиції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, громадських організацій з питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на території Червоноградської міської територіальної громади.

3.7. Сприяння, в межах повноважень, реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на забезпечення житлом, працевлаштування, освіту, медичне обслуговування тощо.

3.8. Співпраця з благодійними та громадськими організаціями щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

3.9. Залучення (за згодою) в разі потреби до роботи Координаційної ради представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, а також окремих фахівців (науковців, представників інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій тощо) для підготовки рішень Координаційної ради.

3.10. Отримання, в установленому порядку, від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій інформації, що стосується мети та завдань Координаційної ради.

3.11. Координаційна рада Інформує в засобах масової інформації про свою діяльність.

3.12. Створює, у разі потреби, постійні та тимчасові робочі групи.

3.13. Організовує публічні заходи (конференції, наради, семінари, тощо).

3.14. Здійснює інші заходи, спрямовані на досягнення своєї мети та виконання завдань.

 

  1. Утворення та склад Координаційної ради

 

4.1. Координаційна рада утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

4.2. Координаційна рада діє на підставі Положення про Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради, яке затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

4.3. Склад Координаційної ради та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради. 

4.4. До складу Координаційної ради можуть входити громадяни України, яким виповнилось 18 років і які проживають на території Червоноградської міської територіальної громади (в тому числі громадяни, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на території Червоноградської міської територіальної громади), та/або є представниками суб’єктів господарювання, що перемістилися на територію вказаної громади внаслідок військової агресії російської федерації проти України, та/або є представниками місцевих, регіональних чи національних громадських організацій, які реалізують проєкти у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

До складу Координаційної ради можуть входити Червоноградський міський голова, його заступники, депутати Червоноградської міської ради та інші посадові особи виконавчих органів міської ради, яких делеговано до її складу.

4.5. Громадяни України, які проживають на території Червоноградської міської територіальної громади (в тому числі громадяни, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на території Червоноградської міської територіальної громади) подають в управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради заяву в довільній формі про прийняття їх до складу Координаційної ради.

Громадські організації, суб’єкти господарювання делегують своїх представників до складу Координаційної ради.

Посадові особи міської ради її виконавчих органів, депутати міської ради за їх згодою, можуть бути внесені до складу Координаційної ради в порядку, передбаченому пунктом 4.3. цього Положення.  

4.6. Кандидати до складу Координаційної ради подають в управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради такі документи:

4.6.1. Заяву у довільній формі про прийняття до складу Координаційної ради (для кандидатів, визначених абзацом першим пункту 4.5. цього Положення).

4.6.2. Згоду на обробку персональних даних.

4.6.3. Затверджену керівником або іншою уповноваженою особою інформацію за останні 6 місяців про діяльність громадської організації, відповідно до цільового спрямування діяльності Координаційної ради (для суб’єктів громадянського суспільства, які делегують своїх представників до складу Координаційної ради).

4.6.4. Відомості з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію громадських організацій.

4.6.5. Відомості з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про переміщення (зміну місцезнаходження) суб’єкта господарювання на територію Червоноградської міської територіальної громади після 24.02.2022 року (для представників релокованого бізнесу).

4.6.6. Рішення громадської організації, суб’єкта господарювання  про делегування кандидата до складу Координаційної ради.

4.6.7. Кандидати до складу Координаційної ради, які проживають на території Червоноградської міської територіальної громади,  подають копії: документа, який посвідчує адресу місця реєстрації/проживання такої особи, внутрішньо переміщені особи - довідки встановленої форми про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на території Червоноградської міської територіальної громади.

4.7. До складу Координаційної ради може бути обрано не більше одного представника від кожної громадської організації або суб’єкта господарювання, який перемістив свій бізнес на територію Червоноградської міської територіальної громади та виявив бажання увійти до її складу.

4.8. Строк повноважень складу Координаційної ради становить два роки, але не більше строку повноважень виконавчого комітету Червоноградської міської ради поточного скликання.

4.9. Дострокове припинення діяльності Координаційної ради здійснюється у разі:

4.9.1. Не проведення засідання на протязі одного кварталу поточного року.

4.9.2. Ухвалення відповідного рішення на її засіданні.

4.9.3. Припинення повноважень  Червоноградської міської ради.

4.10. Рішення про дострокове припинення діяльності Координаційної ради приймається виконавчим комітетом міської ради.

4.11. Голова Координаційної ради:

4.11.1. Організовує діяльність Координаційної ради.

4.11.2. Організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх   проведення.

4.11.3. Підписує документи від імені  Координаційної ради.

4.11.4. Представляє Координаційну раду у відносинах із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

4.11.5. Вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Кординаційної ради.

4.12. Заступники голови Координаційної ради:

4.12.1. Забезпечують виконання закріплених за ними напрямів роботи.

4.12.2. Здійснюють організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комітетів (комісій, секцій, робочих груп) Координаційної ради.

4.12.3.   Розглядають, за дорученням голови Координаційної ради, питання, що належать до її компетенції.

4.12.4. Вносять пропозиції щодо створення тимчасових органів  Координаційної ради.

4.12.5 Забезпечують контроль за виконанням рішень Координаційної ради.

4.12.6 Організовують  вивчення та дослідження громадської думки.

4.12.7. Виконують  інші функції відповідно до покладених на Кординаційну раду завдань.

4.12.8. У разі відсутності голови на засіданні Координаційної ради, головують почергово на її засіданні.

4.13. Секретарем Координаційної ради є посадова особа управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради.

4.14. Секретар Координаційної ради забезпечує ведення діловодства, розв'язує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення її роботи.

4.15. Секретар, Координаційної ради:

4.15.1. Забезпечує підготовку порядку денного засідань Координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів.

4.15.2. Забезпечує ведення протоколів засідання Координаційної ради, у триденний строк подає їх на підпис голові.

4.15.3.  Контролює підготовку питань на засідання Координаційної ради відповідно до проєкту порядку денного;

4.15.4. Забезпечує оприлюднення рішень Координаційної ради та направлення їх виконавцям.

4.15.5. Опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з розв'язання питань членства, зокрема, щодо припинення членства у Координаційній раді.

4.15.6. За погодженням з головою Координаційної ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Координаційної ради та інших осіб.

4.15.7. Забезпечує інформування про діяльність Координаційної ради,   створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність ради, виконання її рішень.

4.15.8. Забезпечує ведення діловодства;

4.15.9. Забезпечує взаємодію та листування Координаційної ради з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

4.15.10. Виконує інші функції для забезпечення діяльності Координаційної ради.

4.16. На робочі групи (у разі їх створення) покладається вирішення конкретних питань, задля яких їх було створено. Голови робочих груп доповідають головуючому на засіданні Координаційної ради про свою поточну діяльність на кожному її засіданні. У складі Координаційної ради обов’язково створюється робоча група з питань захисту та підтримки релокованого бізнесу.

4.17. Особи, що входять до складу Координаційної ради, виконують свої обов'язки на громадських засадах.

 

  1. Організація роботи Координаційної ради

 

5.1. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради можуть бути внесені головою Координаційної ради, його заступниками та членами Координаційної ради.

5.3. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її загального складу.

5.4. Рішення Координаційної ради приймається більшістю голосів її складу присутніх на засіданні. Якщо при вирішенні питання голоси членів Координаційної ради розділились порівну, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

5.5. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

5.6. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

5.7. Документи, протоколи та витяги з протоколів зберігаються в управлінні праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради.

5.8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради.

 

  1. Прикінцеві положення

 

6.1. Припинення діяльності Координаційної ради здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

___________ № ______

 

СКЛАД

 

Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради

 

 

 

КОВАЛЬ

Володимир Степанович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова Координаційної ради

 

 

ШМИРКО

Ірина Іванівна

начальник управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради, заступник голови Координаційної ради

 

СЕЛЬНИЦЬКА

Ірина Дмитрівна

голова громадської організації «Місто 3.10», заступник голови Координаційної ради (за згодою)

 

 

 

МИХАЙЛЮК

Марія Михайлівна

заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради, секретар Координаційної ради

 

БОНДАРЕНКО

Ігор Леонідович                                        член Координаційної ради (за згодою)

 

БУДЯНСЬКИЙ

Дмитро Георгійович                              член Координаційної ради (за згодою)

 

ДЕРЕВ’ЯНКО

Валентина  Володимирівна                    член Координаційної ради (за згодою)

 

КОСТЕНКО

Володимир Анатолійович                       член Координаційної ради (за згодою)

 

МЕДВЕДЄВА

Наталія Олександрівна                           член Координаційної ради (за згодою)

 

РИБАК

Наталя Валеріївна                                      член Координаційної ради (за згодою)

 

РОМАНІЙ

Оксана Миколаївна                                   член Координаційної ради (за згодою)

 

СЕЛЬНИЦЬКА

Ірина Дмитрівна                                         член Координаційної ради (за згодою)

 

СИНЄГУБОВА

Елеонора Володимирівна                        член Координаційної ради (за згодою)

 

СПІРІДОНОВА

Ганна В’ячеславівна                                член Координаційної ради (за згодою)

 

СТЕФАНІВ

Наталія Лонгинівна                                   член Координаційної ради (за згодою)

Галузь - Оберіть -
Приєднані файли:
Поширити: