Червоноградська міська територіальна громада

Львівської області

Конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального підприємства «Міська лікарня Соснівської міської ради»

Конкурс на заміщення вакантної посади  керівника комунального підприємства   «Міська лікарня Соснівської міської ради»
Червоноградська міська рада на підставі рішення №551 від 24.06.2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального підприємства «Міська лікарня Соснівської міської ради».

 

Вимоги до кандидатів:

  • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".

 

Перелік документів для участі у конкурсі: 

  • копію паспорта громадянина України;

 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою за посиланням:
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#n147

 

3) резюме у довільній формі;

 

4) автобіографію

 

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 

6) згоду на обробку персональних даних згідно з посиланням - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#n150

 

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 

  • план реформування закладу протягом одного року;

 

  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 

  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

 

  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

8) довідку МВС про відсутність судимості;

 

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

 

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою  - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#n153

 

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів  за посиланням - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#n157

 

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

 

Відповідно до п.п. 3, 4 ст. 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» переможець конкурсу до призначення на посаду  повинен засвідчити рівень володіння державною мовою документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

          Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 063 357 72 73

 

          Документи для участі в конкурсі надсилаються поштою (рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) та приймаються конкурсною комісією впродовж 14 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу на адресу: Конкурсна комісія, пр. Шевченка, 19, м. Червоноград, Львівська область, 80103.

Поширити: