ПЕРЕЛІК ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ (ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»), ЗА ВЧИНЕННЯ ЯКИХ ОСОБУ МОЖЕ БУТИ ПРИТЯГНУТО ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (НЕ Є ВИЧЕРПНИМ)

1.

Недотримання вимог Закону щодо утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та щодо погодження звільнення керівника уповноваженого підрозділу (ст. 13-1 Закону).

2.

Неприйняття антикорупційної програми, неподання на погодження антикорупційної програми Національному агентству (ст. 19 Закону).

3.

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону).

4.

Порушення обмежень щодо одержання подарунка та недотримання вимог Закону при одержанні неправомірної вигоди чи подарунка (ст. 23, 24 Закону).

5.

Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 Закону).

6.

. Порушення обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 26 Закону).

7.

Порушення обмежень спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону).

8.

Порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-1, 36 Закону).

9.

Порушення правил етичної поведінки (ст. 38–44 Закону).

10.

Порушення вимог Закону щодо фінансового контролю (ст. 46, 51-2 Закону).

11.

Недотримання вимог Закону щодо захисту викривачів (ст. 53–53-9 Закону).

12.

Недотримання вимог Закону щодо заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону).

13.

Недотримання вимог Закону щодо організації проведення спеціальної перевірки (ст. 56–58 Закону).

14.

Незабезпечення керівником, засновниками (учасниками) юридичної особи регулярної оцінки корупційних ризиків у її діяльності та нездійснення відповідних антикорупційних заходів (ст. 61 Закону).

15.

Незатвердження антикорупційної програми юридичної особою (ст.  62 Закону).

16.

Непризначення у юридичній особі, яка зобов’язана затверджувати антикорупційну програму, посадової особи, відповідальної за її реалізацію (ст. 62 Закону)

17.

Недотримання вимог Закону щодо погодження звільнення Уповноваженого, відповідального за виконання антикорупційної програми в юридичній особі (ст. 64 Закону).

18.

Непроведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, або непритягнення працівників до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог закону (ст. 65-1 Закону).

19.

Недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів (ст. 67 Закону).

Поширити: