Державна підтримка молочного скотарства

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107» передбачена спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення.

Така дотація надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання (юридичним особам) за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня порівняно з 1 січня поточного року, в розмірі 30 000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації потрібно подати до Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації до 1 вересня поточного року такі документи:

- заявку встановленого зразка;

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна) станом на 1 січня;

- копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг (місячна) за січень – червень поточного року;

- виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, що народжені у господарстві суб’єкта господарювання, який є юридичною особою і власником корів, станом на 1 січня та 1 липня поточного року.

Дотація за приріст корів суб’єктам господарювання, які є юридичними особами та власниками корів, нараховується на різницю між кількістю наявних станом на 1 липня поточного року корів та кількістю корів, що утримувалася станом на 1 січня, факт народження яких у господарстві власника підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру тварин, за умови, якщо загальну кількість основного стада не буде зменшено.

Суб’єкти господарювання, які є фермерськими господарствами, мають право на вибір отримати дотацію за приріст корів або спеціальну бюджетну дотацію за утримання корів усіх напрямів продуктивності за рахунок коштів бюджетної програми 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств».

Суб’єктам господарювання, які є фермерськими господарствами та які подадуть заявку для отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивності відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 728), дотація за приріст корів не надається.

У разі зменшення прирощеного поголів’я корів власного відтворення, на яке було отримано дотацію станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі .

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих прирощених корів, на які було отримано дотацію, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, бюджетні кошти, що були виплачені як дотація, повертаються суб’єктом господарювання, який є юридичною особою та власником корів, до державного бюджету.

Поширити: