Довідка

про роботу із зверненнями громадян, у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради протягом І півріччя 2021 року

Шановні члени виконавчого комітету,

У відповідності до діючого УПУ „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та згідно з планом роботи виконавчого комітету Червоноградської міської ради на 2021рік на Ваш розгляд виноситься проект рішення «Про роботу із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради у І – му півріччі 2021року» .

Впродовж І-му півріччя 2021 в порівняння з аналогічним періодом 2020 року до виконавчого комітету надійшло звернень:

таблиця Всього надійшло звернень за видами.

Вид звернення

2020рік

2021рік

+/-

Письмові звернення

679

937

+258

Звернення на особистий прийом до міського голови

 

20

 

 

0

 

-20

Електронні звернення

8

7

-1

Всього

707 (34,7%)

944 (29,7%)

+237

Телефонні звернення на Урядову гарячу лінію (т.1545)

 

200

 

382

 

+182

Телефонні звернення на Гарячу лінію області (т.112)

 

639

 

771

 

+132

Телефонні звернення на

службу чергового виконкому (т. 1525)

 

489

 

1077

 

+588

Всього

1328 (65,3%)

2230 (70,3%)

+902

Всього надійшло звернень

 

2035 (100%)

 

3174

 

+1139

 

В цілому у І півріччі 2021 року у порівнянні з І півріччям 2020 року загальна кількість звернень збільшилась на 1139

Письмові звернення з якими громадяни звернулись відображені у наданих Вам Даних у порівнянні з І півріччям 2020роком

 

 

І півріччя

2020

І півріччя

2021

+/-

Поступило всього звернень в т.ч.:

696

937

+237

письмових

679

930

+251

прийнятих на особистих прийомах

6

0

 

електронних звернень

8

7

-1

Поступило з органів влади вищого рівня, прокуратури, СЕС та інших

3

1

 

Поступило безпосередньо в РДА/МВК

693

 

 

Повторні звернення

10

55

+45

Колективні звернення

106

132

+26

Всього знаходиться на контролі в т.ч.:

 

 

 

вищестоящому

1

0

-1

власному

696

937

+237

II. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян

 

 

 

010 Промислова політика

6

0

-6

020 Аграрна політика і земельні відносини

4

15

+11

030 Транспорт і зв'язок

4

14

+10

040 Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво

18

15

-3

050 Фінансова, податкова, митна політика

4

4

0

060 Соціальний захист

15

7

-8

070 Праця і заробітна плата

8

3

-5

070.1 Охорона праці та промислова безпека

0

0

0

080 Охорона здоров"я

5

8

+3

090 Комунальне господарство

569

718

+149

100 Житлова політика

8

21

+13

110 Екологія та природні ресурси

1

34

+33

120 Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

11

23

+12

130 Сім"я, діти, гендерна рівність

10

13

+3

130.1 Молодь фізична культура і спорт

0

0

0

140 Культура та культурна спадщина, туризм

0

1

+1

150 Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

7

9

+2

160 Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації

0

2

+2

170 Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

1

3

+2

180 Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України

0

0

0

190 Діяльність центральних органів влади

0

0

0

200 Діяльність місцевих органів виконавчої влади

3

21

+18

210 Діяльності органів місцевого самоврядування

16

5

-11

210.1 Діяльність підприємств та установ

0

2

+2

220 Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини

0

0

0

230 Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій

0

0

0

240 Інше

6

19

+13

Всього поступило звернень на телефонну лінію чергового виконкому «1525»

489

1071

+582

Всього поступило звернень на Гарячу лінію області «112»

639

771

+132

Всього поступило звернень на Урядову гарячу телефонну лінію

200

382

+182

Всього поступило запитів на публічну інформацію

213

320

+107

Всього поступило депутатських звернень та запитів

143

93

-50

 

Найбільше письмових звернень надійшло з питань:

  • комунального господарства – 718 ( у 2020 – 569) звернень, що на 149 звернень більше ніж в аналогічному періоді минулого року- Лише за рахунок звернень на від’єднання від центрального опалення 407 (56,7 %), з яких 202 відмовлено, 205 надано дозволи.( у 2020 - 379) ,

  • з питань екології та природніх ресурсів 34 (у 2020 -1 ) ріст на 33 звернення;

  • з питань діяльності органів виконавчої влади 21 (у 2020 - 3) ріст на 18;

  • з питань житлової політики – 21 (у 2020 -8) ріст на 13 звернень;

  • з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян- 23 звернення (у2020 - 11) ріст на 12 звернень

  • з питань аграрної політики та земельних відносин 15 звернень (у 2020 - 4) ріст на 11 звернень (відчутне приєднання сіл);

  • з питань транспорту і зв’язку – 14 (у 2020 - 4) ріст на 10 звернень (послаблення локдауну).

Відбулось зменшення звернень з питань соціального захисту – 7 (у 2020 - 15), на 8 звернень менше

За видами письмових звернень надійшло: 0 - пропозицій (у 2020 - 1) , 908 заяв(клопотань ) (у 2020– 690) , 29 скарг (у 2020- 5)

За статтю звернулось 390 чоловіків (у 2020 -323) та 547 жінки( у 2020 - 373).

Звернулось 19 (8) осіб з інвалідністю, 2 (1) учасник війни, 6 (5) учасників бойових дій, (5) – учасники АТО, (4)- переселені та внутрішньопереміщені особи (Не завжди громадяни вказують у заявах свій соціальний стан)

Серед звернень, що надійшли письмово 132 (106) колективних звернень на 26 більше, у них підписів: 2376 (1758) , повторних звернень -55 (у 2020р.- 10) на 45 більше.

З органів влади вищого рівня та інших органів впродовж І півріччя 2021 року надійшло письмових 1 звернення (у 2020 - 3) , що на 2 менше.

Письмові заяви , що надійшли у І-му півріччі 2021 року розглянуті наступним чином:

205 звернень - вирішено позитивно ( у 2020- 154 )

На 576 звернень - надані роз’яснення (у 2020 - 503 )

156 станом на 01.07.2021 не були вирішені

Станом на 29.07.2021 не вирішені - 15( знаходяться на виконанні)

З порушенням термінів від 1 до 8 днів надані відповіді на 132 (14,1%) звернень (у 2020- 40(5,7%)

Як вже зазначалось вище продовж І півріччя 2021 року в цілому збільшилась кількість звернень громадян на Гарячі лінії: урядову і області та на службу чергового виконкому (т. 1525)

Звернення громадян нашого міста на Урядову гарячу лінію та Гарячу лінію області надсилаються до виконавчого комітету Львівським контактним центром електронною поштою.

Тематика телефонних звернень , як і письмових , наступна:

Всього на Урядову гарячу лінію надійшло 200 (у 2019 - 270) на 70 менше звернень :

Питання з якого звертались

І півріччя

2020

І півріччя

2021

+/-

з комунальних питань , в.т.ч:

132

252

+120

- влаштування центрального опалення -

34

62

+28

- каналізації

21

31

+10

- елекропосачання (поламані розетки, заміна кабелів)

7

12

+5

- водопостачання (затоплення підвалів , квартир)

25

47

+22

- ремонт покрівель, будинків

5

8

+3

- заборгованості по квартплаті, скарги на сусідів

0

0

0

- з питань благоустрою (обрізка дерев, косіння трави)

16

36

+20

- влаштування дитячих майданчиків

2

5

+3

- ремонтів доріг

7

18

+11

- освітлення вуличне

5

12

+7

- інші

10

21

+11

з питань соціального захисту ( призначення субсидій, матеріальної допомоги, пільг, надання путівок на оздоровлення)

26

55

+29

з питань медицини (скарги на лікарів, пільгові ліки)

25

45

+20

з питань транспорту(пільговий проїзд, оплата проїзду)

5

9

+4

з інших різних питань (реформування освіти, оновлення бібліотеки,)

12

21

+9

ВСЬОГО

200

382

 

На звернення на «Урядову гарячу лінію» надавались письмові відповіді заявникам у відповідності до ЗУ «Про звернення громадян» та їх копії надсилаються Львівському контактному центру для послідуючого внесення даних Єдиної системи опрацювання звернень. .

Всього на Гарячу лінію області надійшло 771 звернення (у 2020 - 639) , що на 78 більше .

з питань:

 

І півріччя 2020р.

І півріччя 2021р

+/-

1. Електропостачання

-

59

21

-38

2. Водопостачання та каналізація

-

57

72

+15

3 . Комунального господарства

-

308

391

+83

4. Будівництва і благоустрою

-

65

66

+1

5. Охорони здоров’я -

в.т.ч. з пит. коронавірусу

-

19 (12)

10

-9

6.Транспорту

-

7

13

+6

7. Газопостачання

-

5

3

-2

8. Функціонування мереж зв’язку

-

0

0

0

9. Соціального захисту

-

11

9

-2

10. Проблем з ліфтами

-

-

4

+4

11. Вуличного освітлення

-

17

7

-10

12. Оплати праці

-

-

0

0

13. Теплопостачання

-

16

16

0

14. Екології

-

6

7

+1

15. Дорожнього покриття

-

5

29

+24

16.Освіта

 

-

2

+2

16. Інше

-

64

121

+57

Всього

 

639

771

+78

Терміни вирішення звернень встановлюються відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2020 року № 56/6/5-20 «Про затвердження порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лінію області» та порядку реагування на звернення громадян, що надійшли на «Гарячу лінію області», зареєстроване в Західному міжрегіональному управлінні юстиції м. Львова 13.02.2020 за № 5/2115,

На звернення на «Гарячу лінію області» надаються відповіді заявникам письмово чи в інший спосіб, зазначений заявником у зверненні., Зняття з контролю термінових звернень проводить Львівський контактний центр за телефонним підтвердженням заявника.

Станом на 01.07.2021 р. протерміновано 29 звернень по Червонограду та Червоноградській ТГ, зафіксованих Львівським контактним .

Всього на телефон чергового виконавчого комітету звернулось 1077 громадян (у 2020 - 489)

Служба створена для координації роботи комунальних підприємств

Громадяни звертались на службу з наступних питань:

По питаннях КП «ЧЖКС» - 378 ( у 2020 – 99):

- водопостачання – 76 (29);

- каналізація – 85 (28);

- світло - 130 (28)

- різне (косіння прибудинкових територій,

ремонти під’їздів, течуть дахи) - 87 (14)

По питаннях КП «ЧВК» - 200 (217):

- водопостачання - 84 (83);

- затори зовнішньої каналізації - 97 (134);

По питаннях КП «Комунальник» - 103 ( 10)

- зовнішнє освітлення, робота світлофора - 24 (9)

- вивіз сміття , прибирання територій - 26 (1)

- ремонту доріг - 5 (0)

- різне 48

По питаннях КП «ЧТКЕ» - 71 (22);

- пориви теплотраси - 33

- якість теплопостачання - 20;

- різне (вт.ч. обрізка батарей ) - 18.

По питаннях ШРЕМ – 82 (27);

По питаннях Львівгазу - 20 (2).

По питаннях перевезень - 14 (4) ;

По питаннях НС (пожежі, підпали трави) – 149 (67)

По ліфтах - 14 (7);

Інші: - 46 (34)

На звернення за тел. 1525 черговий виконкому надає роз’яснення про аварійні ситуації, надає роз’яснення щодо способу розв’язання проблеми, надає контактні телефони аварійних служб, щоденно інформує керівництво про звернення для аналізу і вжиття заходів. Чергові також сприяють вирішенню та слідкують за зверненнями на ГЛО (особливо у вихідні дні)

Звернення розглядались міським головою заступниками міського голови відділами виконавчого комітету, виконавчими органами ради та комунальними підприємствами, старостами виконавчого комітету.

Звернення громадян, є індикатором - показником проблем , які виникають на часі і є основою для планування роботи виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств міста, внесення коректив у перерозподіл коштів міського бюджету для вирішення першочергових проблем, залучення коштів бюджетів різних рівнів, залучення коштів інвесторів та для планування роботи в майбутньому.

Звернення не залишаються поза увагою, всі були розглянуті та опрацьовані. На жаль, не всі звернення вдається задовільнити в повному об’ємі через об’єктивні причини, об’єм робіт, відсутність необхідної кількості коштів чи через відсутність кадрів. Надавались відповіді щодо планування виконання звернень у наступному році.

До міського голови щоденно надходять звернення про надання матеріальної допомоги. Станом на 01.07.2021 р., за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено матеріальну грошову допомогу 1127 (1113) громадянам (пенсіонерам, ветеранам, малозабезпеченим сім’ям та іншим категоріям) на загальну суму 2728,7 (2520,9 тис. грн.), (1298,1 тис. грн.,)в т.ч. 358 (271) учасникам АТО та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС) на суму 886 ( 273,0)тис. грн.

Відбулось 5 (6 ) засідань постійно діючої міжвідомчої комісії по розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО та гарячого водопостачання.

Надано дозволи – 205 (178) громадянам , 202 (114) – відмовлено.

Основними причинами та умовами , що спричиняють звернення громадян надалі є:

- старіння і зношеність мереж каналізаційних, водо- , тепло-постачання, житлового фонду, доріг.;

- незабезпеченість житлом через неспроможність його придбати та через повільне виконання державою зобов’язань перед пільговими категоріями громадян;

- зростання вартості послуг на теплопостачання, газопостачання, електропостачання, неспроможність сплачувати вартість послуги через малу пенсію чи невпорядковані сімейні відносини, що не дають можливості оформити субсидію – є причиною від’єднання значної кількості квартир від центрального опалення ;

- неспроможність громадян похилого віку через карантин, низьку пенсію, прописаних, але не проживаючих з батьками дітей, внуків і не підтримуючих їх матеріально, або проживаючих далеко в інших містах, сплачувати комунальні платежі , підтримувати в належному стані комунальні мережі в квартирах (приватизованих) та купувати ліки;

- незнання громадянами змін чинного законодавства щодо утримання та ремонтів житла ;

- перекладання на органи місцевого самоврядування фінансування наданих державою пільг;

- реформування освіти, зміна адміністративно-територіального устрою нашої держави.

Аналіз звернень громадян,  що надійшли до виконкому, свідчать про необхідність подальшого вдосконалення роботи із зверненнями: забезпечувати оперативне реагування на суспільно важливі проблеми, які порушуються у зверненнях; вивчати громадську думку щодо основних напрямів діяльності виконавчого комітету, сприяти підвищенню ефективності управління, якості підготовки та прийняття рішень щодо розв’язання суспільно важливих проблем з урахуванням думки громадськості. Забезпечувати об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян на «Урядову гарячу лінію» та «Гарячу лінію області», особливу увагу приділяти вирішенню проблем, з якими найчастіше звертаються громадяни найменш захищених верств населення, осіб з інвалідністю, учасники АТО (ООС ), ветеранів війни.

Пропонується на затвердження проект рішення

 

 

Начальник загального відділу Тетяна МАРТЕНС.

 

 

 

Приєднані файли:
Довідка-І п. 2021 на сайт.doc
Поширити: