ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЛАТ»

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

Код за ЄДРПОУ – 20800895

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

  1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Приватне підприємство «ВЛАТ»,

що знаходиться за адресою: Україна, 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. В.Великого, буд. 4.

тел. +38(067)-315-60-05

E-mail: arekk@drog-bud.com.pl

Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи у приєднаному файлі.

Приєднані файли:
Поширити: