Загальні положення

Замовник СЕО Червоноградська міська рада:

80100 Львівська область, Червоноградський район, Червоноградська територіальна громада, с.Рудка                                

Вид  та основні цілі документа державного планування

Детальний план території садибної забудови в південній частині села Рудка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

При розробленні  детального плану території  враховується генеральний план населеного пункту, показники економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території визначає:

принципи планувально-просторової організації забудови;

червоні лінії та лінії регулювання забудови;

функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

черговість та обсяги інженерної підготовки території;

систему інженерних мереж;

порядок організації транспортного і пішохідного руху;

порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

 

Детальний план території садибної забудови в південній частині села Рудка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області опрацьовано планувальне рішення використання території орієнтовно площею 40га.   

В проєкті враховані основні рішення генплану с.Рудка.

 

Характеристика поточного стану навколишнього середовища

Село Рудка Червоноградського адміністративного району Львівської області розташовані в північній частині області на відстані 76 км. від обласного центру – м. Львова і 10 км. на південний захід від районного центру – м. Червонограда.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території,  де розміщується ділянка, що проєктується.

Основні екологічні проблеми території опрацювання

Основні потенційні та наявні екологічні проблеми на території:

Екологічна сфера

Екологічна проблема

Атмосферне повітря

Забруднення  атмосферного повітря автотранспортом.

Водні ресурси

Забруднення місцевих водойм.

Здоров’я населення

Якість питної води. Вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.

Поводження з відходами

Відсутність роздільного збору ТПВ.

Грунти та надра

Забруднення грунтів

 

Цілі охорони довкілля

(відповідно до виявлених екологічних проблем території опрацювання)

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, повязані із проєктом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Ø Атмосферне повітря

Ø Вплив автотранспорту

Ø Зменшення викидів шкідливих речовин

Ø Поводження з відходами

Ø Відсутність роздільного збору ТПВ

Ø Організація роздільного збору сміття

Ø Ґрунти  та надра

Ø Забруднення грунтів відходами

Ø Організація раціонального використання земель

 

Перелік та обсяг інформації для проведення СЕО

Для розробки СЕО передбачається  використовувати наступну інформацію:

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

дані моніторингу стану довкілля;

оцінку впливу на довкілля  планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

пропозиції щодо зміни існуючого функціонального  використання території.

Перелік та характеристика потенційних  джерел впливу на довкілля,  а також можливих меж зон впливу від них

Основні фактори впливу на довкілля, пов’язані із розробленням Детального плану території садибної забудови в південній частині села Рудка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області:

ймовірне зниження  якості атмосферного повітря через діяльність проєктованого об’єкту;

забруднення навколишнього середовища побутовими відходами;

хімічне забруднення;

фізичний вплив (шум, вібрація тощо);

соціальний вплив (водопостачання, умови побуту та праці тощо);

техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та ґрунти.

Ділянка опрацювання не відноситься до земель історико-культурного призначення, об’єкти культурної спадщини на даній земельній ділянці відсутні. На даний час на території знаходяться нежитлова будівля та споруди інженерного забезпечення.

Вплив  транскордонних екологічних  наслідків проєктованого об’єкту на інші держави відсутній.

 

Розгляд виправданих альтернатив, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

 

Детальний план території садибної забудови в південній частині села Рудка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області, передбачає територію сельбищного утворення інших видів використання території не передбачено.

У контексті СЕО Детальний план території садибної забудови в південній частині села Рудка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області альтернативних варіантів не передбачається  у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.

Заходи  для запобігання,  зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля

При плануванні частини території господарського двору для ведення особистого селянського господарства слід керуватись такими принципами:

збереження і раціональне використання цінних природних ресурсів;

дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище території з урахуванням потенціальних можливостей;

установлення санітарно-захисних зон для охорони джерел водопостачання.

Інженерна підготовка території здійснюється з метою покращення гігієнічних умов, підготовки території для будівництва об’єкту, вирівнювання поверхні ділянки по проєктних позначках. Схему організації поверхневого стоку дощових і талих вод на прилеглу територію розроблено з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.

У місцях, що підлягають забудові, є необхідним зняття родючого шару землі з метою використання його для рекультивації малопродуктивних земель при створенні газонів, квітників, тощо.

Передбачається  проведення планово-поквартальної санітарної очистки території.

З метою формування завершеного архітектурно-художнього ансамблю

забудови передбачається обладнання проєктованих об'єктів інженерними комунікаціями та благоустрій території. Благоустрій провести шляхом замощення необхідної частини території та озеленення шляхом посіву багаторічних трав на газоні та посадкою декоративних дерев та кущів.

  Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

Основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності  населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

Екологічні проблеми, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються  детального плану території.

Зобов’язання  у сфері охорони  довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням  негативного впливу на здоров’я населення.

Заходи, які передбачається вжити  для запобігання, зменшення та пом’якшення  негативних наслідків виконання детального плану території.

Обгрунтування вибору  виправданих альтернатив.

Заходи, передбачені  для здійснення моніторингу  наслідків виконання детального плану території для  довкілля.

Резюме нетехнічного характеру інформації.

Орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції

Червоноградська міська рада:

80100 Львівська область, Червоноградський район, Червоноградська територіальна громада, м.Червоноград, пр.Шевченка 19.

Офіційний веб-сайт:

80100 Львівська область, Червоноградський район, Червоноградська територіальна громада, м.Червоноград, пр.Шевченка 19.

Офіційний веб-сайт: https://www.chg.gov.ua/  Адреса електронної пошти: radachervonograd@groza.com.uainfo@chg.gov.ua

Телефон: 3-20-24

Адреса електронної пошти: radachervonograd@groza.com.ua, info@chg.gov.ua

Телефон: 3-20-24

 Строки подання зауважень і пропозицій

Відповідно  до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - 15 днів з дня отримання  заяви про визначення обсягу  стратегічної екологічної оцінки ( з 23.09.2022 до 08.10.2022)  Детального плану території садибної забудови в південній частині села Рудка Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області.

 

Приєднані файли:
заява СЕО.docx
Поширити: