ПОВІДОМЛЕННЯ

 про оприлюднення проекту змін до Плану зонування території міста  Червонограда Львівської області , Звіту про стратегічну екологічну оцінку та початок процедури розгляду та  врахування пропозицій  громадськості

 1/Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Проект  змін до плану зонування території  міста Червонограда Львівської області ( далі – Проект змін до Зонінгу ) та Звіт про стратегічну екологічну оцінку ( далі – Звіт про СЕО )  .

Замовником проекту змін до Зонінгу та Звіту про стратегічну екологічну оцінку є виконавчий комітет ЧМР, згідно рішення ради від 19.09.2019 № 1371. Розробником проекту змін до Зонінгу ДП "ДІПМ "Містопроект". Проект змін охоплює територію міста Червонограда.

У Проекті змін до Зонінгу міститься інформація про  визначення : меж зон і підзон ; видів та умов використання території міста і встановлення по цих зонах містобудівних регламентів ;   умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон .

У Звіті про  стратегічну екологічну оцінку міститься інформація про: замовника СЕО та виконавця, зміст та основні цілі Проекту змін до Зонінгу, характеристику поточного стану довкілля  та прогнозні зміни цього стану, екологічні проблеми, зобов’язання у сфері охорони довкілля та інша інформація згідно ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Червоноградська міська рада.

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі :

а) згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  ,ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 555 " Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проектів містобудівної     документації на місцевому рівні"  громадське обговорення проекту змін до плану Зонування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради - https://www.chg.gov.ua/  на головній сторінці веб-сайту; https://www.chg.gov.ua/Upravlinnia-mistobuduvannia-ta-arhitektury-informue в розділі "Управління інформує" та опублікування повідомлення у двох друкованих засобах масової інформації, а саме з  10.06.2022 р. по 10.07.2022 р. включно ;

б) громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту змін до Зонінгу та Звіту про  СЕО ;

в) громадські слухання та інформаційні  заходи (презентація,   прилюдне   експонування) відбудуться 22.06.2022 р. о 10.00 год за адресою: м. Червоноград, пр. Шевченка, 19, Червоноградська міська рада, мала сесійна зала ( з врахуванням військового стану в Україні) ;

г) ознайомитись із проектом змін до Зонінгу та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна в управлінні містобудування та архітектури Червоноградської міської ради                                ( м. Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. ( 03249 ) 32000 , 38293 ) та на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради в розділі в розділі "Управління інформує" https://www.chg.gov.ua/Upravlinnia-mistobuduvannia-ta-arhitektury-informue ( з врахуванням військового стану в Україні). Відповідальним  за забезпечення організації розгляду пропозицій від громадськості – заступник  начальника управління містобудування та архітектури Тимощук Юрій Богданович. Тел +38 03249 38293 ;

д) подати пропозиції та зауваження до проекту змін до Зонінгу та Звіту про стратегічну екологічну оцінку можна до Червоноградської міської ради за адресою: ( 80100, Львівська область, Червоноградський район, Червоноградська територіальна громада, місто Червоноград, пр. Шевченка, 19, електронна пошта : info@chg.gov.ua  ) в термін з 10.06. 2022 р. по 10.07.2022 р. включно . Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються ;

е) наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування знаходиться в управлінні містобудування та архітектури Червоноградської міської ради ( м. Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. ( 03249 ) 32000 , 38293 ) та на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради -  в розділі "Управління інформує" https://www.chg.gov.ua/Upravlinnia-mistobuduvannia-ta-arhitektury-informue .   

  1. Проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування не передбачено.
Приєднані файли:
ЗН_ЧЕРВОНОГРАД_поясн.записка.pdf
ЗН_Червоноград_СЕО_для оприлюднення.pdf
1_ЗН Червоноград_Схема зонування території-для сайту (1).jpg
Поширити: