ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

сорокова сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

20.06.2024                           м.Червоноград                                 №2688                               

 

Про організацію та проведення

конкурсу з вибору керуючої компанії

індустріального парку «Острів»

 

 

       Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про індустріальні парки», у рамках Концепції індустріального парку «Острів», з метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Острів» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу, для забезпечення сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності, економічного розвитку й підвищення конкурентоспроможності Червоноградської міської територіальної громади, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури, Червоноградська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Провести відкритий конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів».
 2. Створити конкурсну комісію з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів» та затвердити:
  • Умови проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів», що додаються.
  • Склад конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів», що додається.
  • Порядок роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів», що додається.
 3. Доручити конкурсній комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів» підготувати конкурсну документацію, забезпечити організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів».
 4. Уповноважити конкурсну комісію з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів» здійснити всі необхідні дії щодо організації та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів».
 5. Координацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ващук М.В.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань економiчного розвитку (iнвестицiї, промисловiсть, транспорт, зв`язок) (Лапець М.Р.), з питань бюджету (Остапюк П.П.) та з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.).

 

 

           Міський голова                               (підпис)                           Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 


 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Червоноградської міської ради

від 20.06.20242688

 

Склад

конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку

«Острів»

 

Залівський Андрій Іванович

Червоноградський міський голова, голова конкурсної комісії

Балко Дмитро Ігорович

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови конкурсної комісії

Гнатюк Любов Василівна

Заступник начальника відділу економіки, секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії:

Ващук Марта Валеріївна

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Аракчеєва Юлія Дмитрівна

Головний спеціаліст юридичного відділу

Гурський Олег Романович

Начальник управління містобудування та архітектури

Павлюк Петро Степанович

Начальник відділу капiтального будiвництва та iнвестицiй

Надільна Галина Вікторівна

Начальник Відділу земельних відносин

Остапюк Петро Петрович

Голова постiйної депутатської комiсiї з питань бюджету

Пилипчук Петро Павлович

Голова постiйної депутатської комiсiї з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою

Василишин Петро Стефанович

Голова постiйної депутатської комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї

Лапець Михайло Романович

Голова постiйної депутатської комiсiї з питань економiчного розвитку (iнвестицiї, промисловiсть, транспорт, зв`язок)

 

 


 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

Рішення

Червоноградської міської ради

 

 

від 20.06.20242688

 

         

 

Умови проведення конкурсу з вибору

керуючої компанії індустріального парку «Острів»

 

 1. Загальні положення
  • Умови проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів» (надалі – умови конкурсу) розроблені відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про індустріальні парки», рішення Червоноградської міської ради від 20.06.2024 №___ «Про створення індустріального парку «Острів».
  • Терміни, які використовуються в рішенні вживаються у визначених Законом України «Про індустріальні парки» значеннях.
  • Конкурс проводиться в умовах відкритості, публічності, прозорості та на конкурентних засадах.
  • Претендентами на участь у конкурсі можуть бути юридичні особи створені згідно із законодавством України незалежно від організаційно-правової форми діяльності.
  • Організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів» (надалі – конкурс) здійснює конкурсна комісія з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів» (надалі – конкурсна комісія).
  • Об’єкт конкурсу: земельна ділянка, розташована у межах Червоноградської територіальної громади у селі Острів, та яка передбачена для створення і функціонування індустріального парку.
  • Завданням проведення конкурсу є визначення претендента, який запропонував кращі умови створення та функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу.
  • Ініціатор створення індустріального парку – Червоноградська міська рада (надалі – ініціатор створення) укладає договір з переможцем конкурсу про створення та функціонування індустріального парку.
  • До участі у конкурсі не допускаються юридичні особи, які:
   • створені/засновані фізичними особами - громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або юридичними чи пов’язаними з ними особами, зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України або міжнародного права, або юридичними особами - власниками 10 відсотків і більше акцій (часток) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або суб’єктами господарювання, що пов’язані економічними зв’язками з державою-агресором у розумінні Податкового кодексу України;
   • визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають на стадії ліквідації;
   • мають прострочену більш як шість місяців заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
   • не подали у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подали її в неповному обсязі або подали неправдиву інформацію.

 

 1. Основні умови проведення конкурсу
  • Здатність забезпечення належного функціонування індустріального парку у відповідності до розробленого претендентом бізнес-плану розвитку індустріального парку.
  • Відповідність заявки на участь у конкурсі та бізнес-плану індустріального парку Концепції індустріального парку «Острів».
  • Наявність комплексного бачення щодо розбудови інфраструктури індустріального парку.

 

 1. Інформування про проведення конкурсу
  • Дату проведення конкурсу визначає конкурсна комісія одночасно із затвердженням конкурсної документації.
  • Конкурсна комісія публічно оголошує відкритий конкурс з повідомленням у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради.
  • Інформація про оголошення конкурсу повинна містити відомості щодо:
 • ініціатора створення індустріального парку;
 • концепції індустріального парку;
 • умов конкурсу, затверджених ініціатором створення;
 • земельної ділянки, на якій передбачається створення індустріального парку;
 • об’єктів, розміщених на земельній ділянці (перелік, характеристики тощо);
 • строку, на який створено індустріальний парк;
 • органу, до якого слід звертатися за додатковою інформацією;
 • місця/способу отримання конкурсної документації;
 • місця та кінцевого строку подання заявки на участь у конкурсі;
 • розмір реєстраційного внеску;
 • інших відомостей, у разі необхідності (за рішенням конкурсної комісії).
  • За зверненням претендента конкурсна комісія надає йому необхідну додаткову інформацію про Концепцію індустріального парку «Острів», земельну ділянку.

 

 1. Конкурсна документація
  • Конкурсна документація готується та затверджується конкурсною комісією до моменту оголошення конкурсу.
  • Виконання умов, які пред’являються до конкурсних пропозицій, є обов’язковим для всіх претендентів на участь у конкурсі.
  • Після оголошення конкурсу кожна юридична особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, має право безоплатно отримати конкурсну документацію.
  • Конкурсна документація має містити:
   • Вимоги з підготовки заявки на участь у конкурсі, зокрема щодо надання:
  • відомостей про претендента на участь у конкурсі, його місцезнаходження;
  • бізнес-плану;
  • відомостей, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне функціонування індустріального парку, наявність досвіду, організаційного забезпечення такої діяльності.
   • Концепцію індустріального парку, затверджену рішенням Червоноградської міської ради від 20.06.2024 року №___ «Про створення індустріального парку «Острів», яка відображає основні правові, організаційні, економічні умови його створення та функціонування.
   • Перелік критеріїв та методику оцінки конкурсних пропозицій.
   • Визначення способу, місця та кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.
   • Порядок надання необхідної додаткової інформації про концепцію індустріального парку, земельну ділянку.
   • Розмір та порядок сплати реєстраційного внеску.
   • Прізвище, ім’я, по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб ініціатора створення, уповноважених здійснювати зв’язок з претендентами.

Конкурсна документація може містити також іншу інформацію, відповідно до чинного законодавства України, яку конкурсна комісія вважає за необхідне до неї включити.

 1. Розмір та порядок сплати реєстраційного внеску
  • Претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, повинен сплатити реєстраційний внесок, який використовується на організацію та підготовку проведення конкурсу.
  • Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок, реквізити якого зазначаються в конкурсній документації.
  • Розмір реєстраційного внеску складає 17 000 грн.
  • Сплата реєстраційного внеску підтверджуються відповідними платіжними документами та здійснюється до моменту подачі заявки на участь у конкурсі.
  • Реєстраційний внесок не повертається.

 

 1. Порядок подання та розгляду заявок на участь у конкурсі (конкурсних пропозицій)
  • Заявки на участь у конкурсі, документи, матеріали (далі – конкурсні пропозиції) подаються протягом 30 днів з дня його оголошення.
  • Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії за адресою, зазначеною в оголошенні, у письмовій формі за підписом уповноваженої особи претендента, скріплена печаткою (за наявності) в запечатаному конверті.

Отримана конкурсна пропозиція вноситься конкурсною комісією до реєстру отриманих конкурсних пропозицій.

 • Претендент може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.
 • Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку подачі, не розглядаються й повертаються претенденту в нерозпечатаних конвертах.
 • Претендент має право відкликати свою конкурсну пропозицію до кінцевого терміну подання, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.
 • Конкурсна пропозиція повинна містити:
  • Офіційний лист-пропозицію, що містить детальні відомості про претендента (повне найменування, місце знаходження, організаційно – правову форму тощо).
  • Бізнес-план розвитку індустріального парку.
  • Відомості, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне функціонування індустріального парку, наявність досвіду та організаційного забезпечення такої діяльності.
  • Документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.
  • Інші документи, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним та іншим критеріям, визначені у конкурсній документації.
 • Конкурсна комісія, зокрема з урахуванням положень пункту 1.10 розділу 1 умов конкурсу приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі з обґрунтуванням причин у разі відмови.
 • Конкурсна комісія повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі в конкурсі.
 • Заявки, документи та матеріали подані претендентами, розглядаються не більше ніж протягом 30 днів з останнього дня, встановленого для подачі заявок.
 • Конкурсна комісія розглядає заявки, подані претендентами, допущеними до участі в конкурсі, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов створення індустріального парку, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов його створення та функціонування.
 • У разі якщо заявка на участь у конкурсі надійшла лише від одного претендента, він може бути визнаний переможцем конкурсу за умови забезпечення реалізації визначених ініціатором створення умов конкурсу, а конкурс вважається таким, що відбувся.
 • Конкурсна комісія має право звернутися в межах повноважень за підтвердженням інформації, наданої претендентами, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
 • Інформація, що міститься у конкурсних пропозиціях претендентів, є конфіденційною і не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим претендентам.
 1. Визначення переможця конкурсу
  • На підставі висновків конкурсної комісії ініціатор створення протягом десяти днів з останнього дня, встановленого для розгляду заявок, приймає рішення про переможця конкурсу.
  • Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови створення та функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу.
  • Критеріями оцінки конкурсних пропозицій, зокрема можуть бути:
   • Рівень відповідності заявки на участь у конкурсі та бізнес-плану індустріального парку Концепції індустріального парку «Острів».
   • Чіткість планово-економічних показників розвитку індустріального парку в бізнес-плані.
   • Кваліфікаційний рівень претендента, наявність відповідного досвіду, можливостей організаційного забезпечення діяльності індустріального парку.
  • Повідомлення про визначення переможця конкурсу надсилається переможцю не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
  • Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу не підлягають розголошенню до укладення договору про створення та функціонування індустріального парку, крім випадків, передбачених законом.
  • Конкурс може вважатися таким, що не відбувся, у разі коли:

7.6.1. Протягом строку прийняття конкурсних пропозицій не надійшло жодної конкурсної пропозиції.

7.6.2. Усі подані конкурсні пропозиції не відповідають умовам конкурсу, Концепції індустріального парку «Острів».

8.                 Укладання та строк договору про створення та функціонування індустріального парку

 • Після прийняття Червоноградською міською радою рішення про переможця конкурсу міський голова укладає з ним договір про створення та функціонування індустріального парку після погодження усіх умов договору, але не пізніше десяти робочих днів з дня визначення переможця конкурсу.
 • Якщо переможець конкурсу не підписав договір у визначений в пункті 8.1 термін, або відмовився від його підписання, конкурсна комісія має право визначити переможця з числа інших учасників або приймає рішення про проведення нового конкурсу.
 • Переможець конкурсу – юридична особа, яка підписала відповідно до пункту 8.1 договір про створення та функціонування індустріального парку, набуває статусу керуючої компанії.
 • Строк договору про створення й функціонування індустріального парку встановлюється в межах терміну, на який його створено.
 • Строк договору може бути змінений за згодою сторін у межах терміну, на який створено індустріальний парк. Після закінчення строку договору він може бути продовжений на строк, визначений сторонами.
 • Істотними умовами договору про створення й функціонування індустріального парку є:
  • Предмет договору.
  • Строк договору.
  • Кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки, на якій створено індустріальний парк.
  • Порядок та умови облаштування індустріального парку.
  • Порядок та умови залучення учасників.
  • Порядок і умови надання учасникам прав на земельні ділянки та об'єкти в межах індустріального парку.
  • Порядок та умови надання послуг і прав користування інженерно - транспортною інфраструктурою.
  • Правовий режим майна, створеного керуючою компанією в межах індустріального парку, а також переданого для використання майна, що є власністю ініціатора створення.
  • Склад і порядок надання керуючою компанією звітності ініціатору створення та уповноваженому державному органу.
  • Порядок набрання чинності договором.
 • Зміни до договору про створення і функціонування індустріального парку вносяться за взаємною згодою сторін.
 • Реорганізація керуючої компанії - юридичної особи не є підставою для розірвання договору про створення й функціонування індустріального парку.
 • Невід'ємними частинами договору про створення та функціонування індустріального парку є Бізнес-план індустріального парку.

 

 1. Припинення договору про створення та функціонування індустріального парку
  • Договір про створення та функціонування індустріального парку припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, якщо сторони не уклали угоди про його продовження у межах терміну, на який створено індустріальний парк.
  • Договір про створення та функціонування індустріального парку може бути припинено достроково, зокрема у разі:
   • Істотного порушення однією із сторін своїх зобов’язань за договором.
   • Ліквідації керуючої компанії за рішенням суду, в тому числі у зв’язку з визнанням її банкрутом.
  • У разі припинення договору про створення та функціонування індустріального парку керуюча компанія зобов’язана повернути ініціатору створення земельні ділянки, не відчужені у власність учасників, а також об’єкти права власності на умовах, зазначених у договорі. Якщо керуюча компанія допустила псування земельної ділянки ініціатора створення, погіршення стану/знищення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та/або іншого майна ініціатора створення, розташованого у межах індустріального парку, вона зобов’язана відшкодувати йому збитки, якщо доведено, що це сталося внаслідок дій або бездіяльності цієї компанії.
  • У разі припинення договору про створення та функціонування індустріального парку в межах строку, на який створено індустріальний парк, ініціатор створення проводить вибір керуючої компанії згідно з цим Законом.
  • У разі дострокового припинення договору про створення та функціонування індустріального парку після підписання нового договору керуюча компанія зобов’язана протягом п’яти робочих днів підписати договори про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку з усіма учасниками на умовах, які не погіршують становище учасників порівняно з попередніми договорами.
  • У період між днем припинення договору про створення та функціонування індустріального парку та днем підписання договорів між керуючою компанією та учасниками про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку статус учасників індустріального парку залишається незмінним.

 

 1. Набуття та втрата статусу керуючої компанії індустріального парку
  • Юридична особа набуває статусу керуючої компанії з дня укладання договору про створення та функціонування індустріального парку.
  • Юридична особа втрачає статус керуючої компанії з дня припинення договору про створення й функціонування індустріального парку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Червоноградської міської ради

від 20.06.20242688

 

Порядок

роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів»

 

 1. Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» ініціатор створення індустріального парку «Острів» Червоноградська міська рада (надалі – ініціатор створення) утворює конкурсну комісію з вибору керуючої компанії індустріального  парку «Острів» (надалі – індустріальний парк), затверджує її склад та порядок роботи.
 2. Конкурсна комісія з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів» (надалі – конкурсна комісія) створюється з метою організації і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів».
 3. У своїй роботі конкурсна комісія керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними документами Червоноградської міської ради, цим Порядком.
 4. Формою роботи конкурсної комісії є її засідання.
 5. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним за умови участі у ньому ¾ членів від її загального складу.
 6. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і оформлюються протоколом.
 7. Протокол засідання конкурсної комісії підписують її голова та секретар.
 8. Конкурсна комісія збирається за рішенням голови конкурсної комісії або його заступника у разі відсутності голови конкурсної комісії з поважних причин (відпустка, лікарняний, відрядження).
 9. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
  • Готує та затверджує конкурсну документацію;
  • Визначає дату проведення конкурсу;
  • Забезпечує організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів», зокрема публікацію оголошення про проведення конкурсу у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради;
  • Розглядає заявки на участь у конкурсі (надалі - конкурсні пропозиції), отримані від учасників конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку, вивчає їх на предмет відповідності конкурсній документації, концепції індустріального парку, цілям та завданням щодо створення індустріального парку.
  • Подає ініціатору створення індустріального парку протокол конкурсної комісії з встановлення результатів конкурсу щодо вибору керуючої компанії індустріального парку, а також інші пропозиції щодо проведення конкурсу.
 10. Голова конкурсної комісії або його заступник (у разі відсутності голови конкурсної комісії з поважних причин) головує на засіданнях конкурсної комісії, ставить питання на голосування, здійснює підрахунок голосів, підписує протоколи засідань конкурсної комісії. У разі, якщо протягом голосування голоси членів конкурсної комісії розділились порівно, вирішальним вважається голос голови конкурсної комісії.
 11. Секретар конкурсної комісії веде протокол засідань конкурсної комісії, забезпечує інформування всіх членів конкурсної комісії про проведення засідань, готує та надає членам конкурсної комісії усю документацію, матеріали та інші документи, необхідні для забезпечення її діяльності, а також готує проєкти звернень та іншої кореспонденції для спілкування з учасниками конкурсу.
 12. Протягом періоду, наданого для отримання конкурсних пропозицій, конкурсна комісія може отримувати запити на роз’яснення окремих положень конкурсної документації від претендентів конкурсу, натомість самі роз’яснення повинні надсилатися протягом 5 робочих днів з моменту отримання запиту та скеровуватися усім учасникам конкурсу незалежно від того, хто з учасників надіслав запит.
 13. Всі конкурсні пропозиції з пакетами документів від претендентів конкурсу, які надходять до конкурсної комісії, реєструються у відповідному журналі, аркуші якого повинні бути прошиті та пронумеровані, із зазначенням дати та години надходження, зберігає секретар конкурсної комісії до дати розкриття конкурсних пропозицій.
 14. Після закінчення терміну отримання конкурсних пропозицій, голова конкурсної комісії або його заступник (у разі відсутності голови конкурсної комісії з поважних причин) скликає засідання конкурсної комісії з метою розкриття конкурсних пропозицій. При цьому ведеться протокол розкриття конкурсних пропозицій, до якого заносяться відомості, визначені умовами конкурсу.
 15. Протокол розкриття підписують усі присутні члени конкурсної комісії.
 16. Після розкриття конкурсних пропозицій секретар конкурсної комісії надає доступ до конкурсних пропозицій усім членам конкурсної комісії.
 17. Не допускається і забороняється членам конкурсної комісії надавати доступ до конкурсних пропозицій будь-яким третім особам, давати коментарі засобам масової інформації з питань змісту конкурсних пропозицій чи розголошувати інформацію про оцінку конкурсних пропозицій будь-яким іншим чином до моменту затвердження результатів конкурсу ініціатором створення індустріального парку, або довше, якщо таке визначене чинним законодавством України та умовами учасників; проводити зустрічі з претендентами конкурсу чи спілкуватися з їх представниками у будь-який спосіб.
 18. Інформація, що міститься у конкурсних пропозиціях учасників конкурсу з визначення керуючої компанії для створення та функціонування індустріального парку, є конфіденційною і не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим учасникам.
 19. Під час розкриття конкурсних пропозицій конкурсна комісія розглядає заявки, подані претендентами, допущеними до участі в конкурсі, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов створення індустріального парку, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов створення й функціонування індустріального парку на основі критеріїв та методики оцінки, передбачених у конкурсній документації.
 20. За результатами розгляду та оцінки конкурсних пропозицій кожен член конкурсної комісії особисто складає лист оцінки, за сукупністю яких складається протокол оцінки конкурсних пропозицій. За умови отримання претендентами однакової кількості балів або інших оціночних одиниць відповідно до методики та критеріїв оцінки, голос голови конкурсної комісії або його заступника (у разі відсутності голови конкурсної комісії з поважних причин) є вирішальним.
 21. Результати оцінки конкурсних пропозицій претендентів не підлягають розголошенню до укладання договору про створення та функціонування індустріального парку, крім випадків, передбачених законом.
 22. Конкурсна комісія може готувати та подавати до претендентів запити на роз’яснення окремих питань змісту їхніх конкурсних пропозицій у письмовій формі.
 23. Кожен член конкурсної комісії керується умовами конкурсу та цим Порядком.
 24. Секретар конкурсної комісії готує проєкт протоколу засідання конкурсної комісії і пропонує голові конкурсної комісії ознайомити всіх членів конкурсної комісії, для подальшого відкритого голосування.
 25. Конкурсна комісія надсилає повідомлення про визначення переможця конкурсу переможцю не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення ініціатором створення про переможця конкурсу.
 26. Кожен учасник конкурсу має право оскаржити його результати відповідно до вимог чинного законодавства України.
 27. Разом з протоколом оцінки конкурсних пропозицій конкурсна комісія подає ініціатору створення проєкт рішення про переможця конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Острів».
 28. Після встановлення результатів конкурсу рішенням ініціатора створення індустріального парку конкурсна комісія саморозпускається.

 

 

 

 

Номер рішення 2688
Дата прийняття рішення 2024-06-20
Чинність Чинне
Галузь Економіка та інвестиції
Скликання 8
Номер сесії 40
Поширити: