ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

Двадцять третя сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

22.12.2022

м.Червоноград

1587

 

 

 

 

 

 

Про затвердження плану дiяльностi Червоноградської мiської ради з пiдготовки проєктiв регуляторних актiв

на 2023 рiк

 

 

       

 

 

Керуючись ст. 25 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, статтями 7, 10 та 26 Закону України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi” та з метою покращення пiдприємницького середовища та досягнення у регуляторнiй дiяльностi балансу iнтересiв суб’єктiв господарювання, громадян та держави, усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики Червоноградська мiська рада

ВИРIШИЛА:

 

  1. Затвердити план дiяльностi Червоноградської мiської ради з пiдготовки проєктiв регуляторних актiв на 2023 рiк, що додається.

 

  1. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї (Майданович С.В.) та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І.

 

 

 

 Мiський голова                    

 

(Підпис)

 

                       Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                           Рiшення Червоноградської мiської ради

                                                                                                                                                                                           від 22.12.20221587

 

План

дiяльностi Червоноградської мiської ради з пiдготовки проєктiв регуляторних актiв на 2023 рiк

 

 

п/п

Назва проєкту

регуляторного акту

Цiль прийняття

Термiн пiдготовки проєкту регулято-рного акту

Пiдроздiли, вiдповiдальнi за розроблення проєкту регуляторного акту

1

2

3

4

5

1

Рішення виконавчого комітету

„Про організацію проведення конкурсу щодо визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення  і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників”

 

Для забезпечення організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних переві-зників на автобусних маршрутах загального користування на території Червоноградської МТГ 

Впродовж 2023 року

 

Відділ економіки

Червоноградської міської ради

 

 

 

2

Рiшення виконавчого комiтету

„Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської міської територіальної громади”

Вiдповiдно до ст.10 ЗУ „Про автомобiльний транспорт” тарифна полiтика на автомобiльному  транспо-ртi має задовольняти пiдприємни-цький  iнтерес, забезпечувати розвиток автомобiльного транспорту, стимулювати впровадження новiтнiх  технологiй перевезень, застосування сучасних типiв транспортних засобiв, а також сприяти вирiшенню забезпечення балансу мiж платоспро-можним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання

 

 

Впродовж 2023 року

Вiддiл економiки

Червоноградської мiської ради

 

 

3

Рiшення виконавчого комiтету

«Тариф на поводження з побутовими відходами (захоронення)»

Встановлення тарифів на              поводження з побутовими відходами (захоронення)  на рівні економічно - обгрунтованих витрат, покращення якості надання послуг

І квартал

2023 року

КП «Комунальник»

4

                  Рiшення виконавчого комiтету

«Тариф на послуги з копання могил ручним та механізованим способом в літній та зимовий період»

Встановлення тарифів на послуги копання могил на рівні економічно-обгрунтованих витрат, дотримання санітарних норм та правил благоустрою

ІІ квартал

2023 року

КП «Комунальник»

5

                  Рiшення виконавчого комiтету

«Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Червоноградської міської територіальної громади»

 

З метою регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Червоноградської міської терито-ріальної громади, та визначають порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. 

Впродовж 2023року

Управління містобудування та архітектури,

 

 

 

Номер рішення 1587
Дата прийняття рішення 2022-12-22
Чинність Чинне
Галузь Економіка та інвестиції
Скликання 8
Номер сесії 23
Приєднані файли:
№1587 ріш. сесії про затвердже плану на 2023р. І.doc
Поширити: