ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвської областi

Дев’ята сесiя восьмого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

 

 

24.06.2021

м.Червоноград

№539

 

 

 

Про внесення змін в рішення №11 від 10.12.2020 р. «Про затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та їх загальної чисельностi»

 

 

 

       

        

Вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 26, пункту 6 частини четвертої статтi 42 та статтi 54 Закону України „Про мiсцеве самоврядування в Українi”, Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Внести в рішення Червоноградської міської ради №11 від 10.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Червоноградської міської ради та їх загальної чисельності» такі зміни:

1.1. Вивести з відділу молоді та спорту посаду інспектора.

1.4. Ввести в відділ інформаційної політики посаду інспектора.

1.5. Вивести з відділу інформаційної політики посаду спеціаліста І категорії.

1.6. Ввести в відділ молоді та спорту посаду спеціаліста І категорії.

 

  1. Затвердити загальну чисельнiсть виконавчих органiв Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї, що додається.

 

  1. Рiшення набирає чиннiсть з дня офiцiйного оприлюднення на сайті Червоноградської міської ради.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та інформації ( Майданович С.В.).

 

 

 

Мiський голова 

 

 

Андрiй ЗАЛIВСЬКИЙ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рiшення мiської ради

     24.06.2021 №539

 

Загальна чисельнiсть

виконавчих органiв

Червоноградської мiської ради

 

 

1

Виконавчий комiтет (апарат):

Апарат:

Червоноградський мiський голова– 1;

Секретар мiської ради – 1;

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради – 1;

Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради – 3;

Керуючий справами виконавчого комiтету -1;

Староста – 7.

Головний спецiалiст з повноваженнями уповноваженої особи з питань запобiгання та виявлення корупцiї – 1.

Головний спецiалiст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель -1.

Вiддiл фiнансування та бухгалтерського облiку:

Начальник вiддiлу,головний бухгалтер – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1

Спецiалiст I категорiї – 3.

Загальний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 3;

Спецiалiст I категорiї – 4;

Секретар керiвника – 1;

Дiловод – 1;

Водiй автотранспортних засобiв – 3;

Прибиральник службових примiщень – 8;

Комендант – 1;

Органiзацiйний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Спецiалiст I категорiї- 1;

Старший iнспектор – 8

Юридичний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1.

Вiддiл  з питань персоналу:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст-1;

Старший iнспектор – 1.

61,0

 

 

2

Вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї - 2.

4,0

3

Архiвний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Спецiалiт I категорiї – 1;

Архiварiус – 3.

5,0

 

 

4

Управлiння мiстобудування та архiтектури :

Начальник управлiння, головний архiтектор – 1;

Заступник начальника управлiння,головного архiтектора – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Старший iнспектор – 1

Служба мiстобудiвного кадастру управлiння мiстобудування та архiтектури:

Начальник Служби мiстобудiвного кадастру – 1;

Головний спецiалiст Служби мiстобудiвного кадастру – 1.

7,0

 

 

5

Вiддiл молодi та спорту:

Начальник вiддiлу – 1;

Спецiалiст I категорiї – 2.

 

3,0

 

 

6

Управлiння житлово-комунального господарства:

Начальник управлiння – 1;

Заступник начальника управлiння – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Спецiалiст I категорiї – 3;

Головний спецiалiст iнспекцiї з благоустрою м.Червонограда – 1;

Вiдповiдальний черговий – 5;

Iнспектор з паркування – 2.

15,0

 

 

7

Вiддiл економiки:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 3;

Спецiалiст I категорiї – 2;

7,0

 

 

8

Вiддiл у справах дiтей :

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 3;

5,0

 

 

9

Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1.

3,0

 

 

10

Центр надання адмiнiстративних послуг:

Начальник центру – 1;

Адмiнiстратор –7.

Державний реєстратор прав на нерухоме майно – 3;

Державний реєстратор юридичних особ та фiзичних осiб-пiдприємцiв – 3.

14,0

 

11

Вiддiл реєстрацiї:

Начальник вiддiлу – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Старший iнспектор – 2;

Iнспектор – 3

7,0

 

 

12

Вiддiл земельних вiдносин:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Провiдний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 4.

Спецiалiст – 1

10,0

 

 

13

Вiддiл iнформацiйної полiтики:

    Начальник вiддiлу- 1;

    Старший iнспектор – 1;

    Інспектор – 1.

3

 

ВСЬОГО

144,0

 

 

14

Відділ охорони здоров’я :

Начальник відділу – 1;

Головний спеціаліст,бухгалтер – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1.

3,0

 

 

15

Фiнансове управлiння :

Начальник фiнансового управлiння – 1;

Заступник начальника управлiння – 1;

Провiдний спецiалiст – 1;

Бюджетний вiддiл:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Вiддiл облiку та звiтностi:

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Вiддiл доходiв:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 2;

Прибиральник службових примiщень – 1;

Водiй легкового автомобiля – 1.

17,0

 

 

16

Вiддiл освiти:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст з питань виховної роботи та позашкiльної освiти – 1;

Спецiалiст I категорiї з дошкiльного виховання – 1;

Спецiалiст I категорiї з питань загальної середньої освiти – 1;

Спецiалiст I категорiї по роботi з педагогiчними кадрами – 1;

Секретар керiвника – 1.

7,0

17

Вiддiл культури :

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Секретар керiвника – 1.

4,0

 

 

18

Управлiння працi та соцiального захисту населення:

Начальник управлiння – 1;

Заступник начальника управлiння – 2;

Вiддiл по роботi з персоналом:

Начальник вiддiлу -1;

Спецiалiст I категорiї – 2;

Прибиральник службових примiщень – 2;

Сектор державних соцiальних iнспекторiв:

Головний державний соцiальний iнспектор – 1:

Державний соцiальний iнспектор – 2;

Вiддiл грошових виплат та компенсацiй:

Начальник вiддiлу – 1;

Сектор прийому громадян:

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 4;

Спецiалiст II категорiї – 2;

Сектор прийняття рiшення:

Головний спецiалiст – 3;

Спецiалiст I категорiї – 5;

Вiддiл обслуговування осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв та контролю за призначенням пенсiй:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Спецiалiст I категорiї – 2;

Спецiалiст II категорiї – 1;

Вiддiл з питань працi, сiмейної полiтики та постраждалих в наслiдок аварiї на ЧАЕС:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 2;

Спецiалiст I категорiї – 2;

Вiддiл бухгалтерського облiку:

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер -1;

Заступник начальника вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 2;

Сектор з виплати допомог та компенсацiй:

Головний спецiалiст – 1;

Провiдний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 1;

Вiддiл персонiфiкованого облiку пiльгових категорiй населення:

Начальник вiддiлу – 1;

Головний спецiалiст – 1;

Спецiалiст I категорiї – 4;

Сектор з автоматизованої обробки iнформацiї:

Завiдувач сектору – 1;

Головний спецiалiст -1;

54,0

 

 

 

19

Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй:

Начальник вiддiлу – 1;

Заступник начальника – 1;

Головний спецiалiст-бухгалтер – 1;

Головний спецiалiст з технiчного нагляду – 1;

Спецiалiст I категорiї – 2.

Старший iнспектор - 1

7,0

 

 

 

 

РАЗОМ

 

236,0

 

 

 

Номер рішення 539
Дата прийняття рішення 2021-06-25
Чинність
Галузь
Скликання
Номер сесії
Приєднані файли:
Поширити: